Smarte trafikklys gir grønt lys!

 

Ford har testet en tilkoblet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser, politi- og brannbiler som trenger å komme raskest mulig frem.

 

Teknologien reduserer også risikoen for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.

 

– Det aller siste utrykningssjåfører trenger, om det er en brannbil som skal slokke en brann eller en ambulanse på vei til en ulykke, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor de må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

 

Forsøkene som…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Ford har testet en tilkoblet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser, politi- og brannbiler som trenger å komme raskest mulig frem.

 

Teknologien reduserer også risikoen for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.

 

– Det aller siste utrykningssjåfører trenger, om det er en brannbil som skal slokke en brann eller en ambulanse på vei til en ulykke, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor de må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

 

Forsøkene som nå gjøres, er en del av et større prosjekt hvor tilkoblede og automatiserte biler kommuniserer med infrastrukturen i veinettet. Forskningen er et av flere eksempler på hvor mye Ford satser på å bruke denne type teknologi for å forbedre hele kjøreopplevelsen – for den enkelte – men også trafikkbildet totalt sett.

 

Sørger for bedre trafikkflyt og raskere utrykninger for nødetatene

For å teste teknologien brukte Ford en veistrekning med hele 8 trafikklysregulerte veikryss etter hverandre i den tyske byen Aachen. To veistrekk i utkanten av byen med tre påfølgende lyskryss ble også tilrettelagt for forsøket av de involverte i prosjektet.

 

Testbilen, en Ford Kuga ladbar hybrid, ble blant annet utstyrt med en enhet som gjorde at den kunne kommunisere med infrastrukturen. Bilen fungerte både som utrykningskjøretøy og vanlig personbil under forsøkene.

 

For å simulere en utrykningssituasjon ble det sendt et signal fra bilen til trafikklyset om å endre seg til grønt. Da bilen hadde passert lyskrysset, gikk trafikklysene tilbake til å fungere som vanlig.

 

Da trafikklyset viser rødt gjorde også teknologien at bilen bremset sakte ned tidligere, både for å unngå bråbrems og å være mest mulig i bevegelse.

 

Datadeling mellom biler og infrastruktur bidrar til bedre trafikksikkerhet og fokus på miljøet

Kommunikasjonsteknologien som er brukt mellom bil og trafikklys er av typen C-V2X (Cellular Vehicle-to-everything). Dette er en plattform som kobler sammen biler med infrastruktur langs veien, andre biler og trafikanter.

 

– Ved å dele data mellom biler, utrykningskjøretøy og trafikklys i realtid – med det siste av mobilteknologi – vil vi alle bli både sikrere og mer effektive i trafikken. Intelligent trafikklyskontroll bidrar både til å å redde liv, når hvert sekund teller og reduserer samtidig unødvendig ventetid og reduserer dermed CO2-utslippene, sier Michael Reinartz, director, Consumer Services and Innovation for Vodafone i Tyskland.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen