-Skummel snubletråd for elbilsalget

 

Regjeringen Støre la i dag frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2022. Norges største bilimportør reagerer på at firmabilfordelen for elbiler foreslås fjernet.

 

Solberg-regjeringen la i høst frem sitt statsbudsjett, hvor de viktigste elbilinsentivene ble videreført. Med sine forslag til endringer av statsbudsjettet for 2022 foreslår Støre-regjeringen å fjerne dagens skattefordel for firmabilbrukere som velger elbil.

 

De siste åtte årene med effektive elbilinsentiver har gjort at målet om rent elbilsalg om fire år er innen rekkevidde. Nå frykter Harald A. Møller AS at den nye regjeringen tar grep som kan gjøre at 2025-målet blir vanskeligere å nå.

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Regjeringen Støre la i dag frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2022. Norges største bilimportør reagerer på at firmabilfordelen for elbiler foreslås fjernet.

 

Solberg-regjeringen la i høst frem sitt statsbudsjett, hvor de viktigste elbilinsentivene ble videreført. Med sine forslag til endringer av statsbudsjettet for 2022 foreslår Støre-regjeringen å fjerne dagens skattefordel for firmabilbrukere som velger elbil.

 

De siste åtte årene med effektive elbilinsentiver har gjort at målet om rent elbilsalg om fire år er innen rekkevidde. Nå frykter Harald A. Møller AS at den nye regjeringen tar grep som kan gjøre at 2025-målet blir vanskeligere å nå.

– Vi er på oppløpssiden, men forslaget om å fjerne firmabilfordelen helt for elbilister gjør at mange på kort sikt kommer til å velge fossilt fremfor nullutslipp. Det harmonerer dårlig med målet om å redusere utslipp. Det blir krevende å nå 2025-målet om rent elbilsalg om dette blir gjeldende politikk sammen med de andre grepene regjeringen har varslet for elbilpolitikken fremover, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

 

Han legger til:

– En gradvis nedtrapping av firmabilfordelen for elbil hadde vært mer naturlig der vi står nå, fremfor å fjerne den helt.

 

Hekneby og Harald A. Møller, med merker som Volkswagen, Audi og ŠKODA i porteføljen, håper nå SV tar hensyn til konkurransekraften til elbilen når budsjettet skal behandles på Stortinget. Parallelt med forslaget om å fjerne skattefordelen for valg av elbil som firmabil, kommer også Støre-regjeringen med forslag om å redusere veibruksavgiften for diesel- og bensinbiler.

 

– Med våre merker ligger vi an til å nå 2025-målet, og kanskje allerede før 2024. Men det kan snu fort, og allerede fra januar forventer vi at firmabilkundene i økende grad velger fossile alternativer om forslaget får flertall på Stortinget. Totalt sett gjør Støre-regjeringens forslag at vi blir vesentlig mer skeptiske til om vi når 2025-målet, sier Hekneby.

 

– For oss er dette klimapolitikk, ikke fordelingspolitikk. Klimaet bryr seg lite om hva folk tjener, men påvirkes av økninger i antallet fossile biler på veiene, sier Hekneby.

 

Hekneby peker også på at elbilen fortsatt har behov for drahjelp fra politisk hold:

– Det er fortsatt et etterslep på ladeinfrastruktur, og både kortere rekkevidde og høyere produksjonskostnader for elbiler gjør at drahjelp blant annet fra firmabilskatten er avgjørende for at flest mulig velger elbil.

 

Harald A. Møller AS er importør av personbilmerkene Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT og CUPRA, som alle har rullet ut offensive elbilsatsinger de siste årene. Et bredere utvalg elbilmodeller i alle segmenter har gjort elbilen til et mer aktuelt valg for alle typer bilkunder, uavhengig av bosted.

 

Med flere elbilmodeller tilgjengelig også for de som kjører langt i hverdagen, og behov for stor plass i bilen, håper Hekneby også at en fremtidig innføring av moms på elbiler får innslagspunkt på 800.000 kroner, og ikke 600.000 kroner som meldt i regjeringsplattformen.

– Vi har forståelse for at det er behov for inntekter til staten også fra elbilsalget, men for kraftige og plutselige grep i elbilpolitikken kan representerer skumle snubletråder på vei mot 2025-målet, sier Hekneby.

 

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen