Bertel O. Steen innfører corona-tiltak

 

I en global krise må også Bertel O. Steen innføre tiltak for å sikre en forsvarlig drift. – Vi har et viktig samfunnsoppdrag og skal holde hjula i gang. Samtidig må vi tilpasse farten når store deler av verden rundt oss stenger ned. Vi må derfor bruke verktøy som permittering og kostnadskutt på en fornuftig måte som balanserer dette og sikrer en forsvarlig drift, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

 

Norske myndigheter har slått fast at alle godkjente verksteder og dele-leverandører er samfunnskritiske funksjoner som er vitale for å opprettholde landets transportkapasitet. For Bertel O. Steen er det også slik…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

I en global krise må også Bertel O. Steen innføre tiltak for å sikre en forsvarlig drift. – Vi har et viktig samfunnsoppdrag og skal holde hjula i gang. Samtidig må vi tilpasse farten når store deler av verden rundt oss stenger ned. Vi må derfor bruke verktøy som permittering og kostnadskutt på en fornuftig måte som balanserer dette og sikrer en forsvarlig drift, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

 

Norske myndigheter har slått fast at alle godkjente verksteder og dele-leverandører er samfunnskritiske funksjoner som er vitale for å opprettholde landets transportkapasitet. For Bertel O. Steen er det også slik at konsernet utfører reparasjon og service på for eksempel politibiler, ambulanser, forsvarsmateriell, varetransport og lignende. Å holde driften i gang hos våre forhandlere er derfor helt sentralt.

 

Bertel O. Steen har innført en inndeling av arbeidsstyrken med to skift på verkstedene som går på 14 dagers turnus. Det blir da færre på jobb samtidig, redusert smittefare og mulighet for å sette inn et friskt team dersom det ene laget får smitte.

 

– Det fungerer godt, og setter retningen for hvordan vi mener det er best å gjennomføre permitteringer hos forhandlere. Mange medarbeidere hos forhandler vil derfor bli permittert på 50 prosent basis og vi sørger dermed for at vi opprettholder kapasiteten til å bruke to rullerende skift, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

 

Bertel O. Steen har derfor i dag varslet alle ansatte om behovet for permitteringer og at det for en stor andel av våre ansatte vil bli benyttet en permitteringsgrad på 50 prosent. Det er viktig å understreke at det vil være individuelle forskjeller i permitteringsgrader utfra funksjon og behov i dagens helt spesielle situasjon. Nøyaktig hvilken permitteringsgrad den enkelte medarbeider vil få og totalt hvor mange som vil bli permittert er et detaljert arbeid som pågår for fullt i samarbeid med våre tillitsvalgte og ansattrepresentanter.

 

Permitteringer vil også bli brukt i de øvrige av konsernets funksjoner, både innenfor import, logistikk og administrasjon. Også i disse stillingene vil en stor del permitteres på 50 prosent basis. Det medfører at en stor andel av våre 2400 ansatte vil permitteres i en eller annen grad.

 

– Med en betydelig andel ansatte permittert på 50 prosent basis sikrer vi at vi opprettholder drift samtidig som vi har fleksibilitet til å justere når situasjonen endrer seg. Målet er at vi skal kunne gjenoppta normal drift og opprettholde flest mulig trygge arbeidsplasser når situasjonen en gang normaliserer seg. Vi mener dette er en forsvarlig måte å handle på både i forhold til ansatte, kunder og de forpliktelser vi har som konsern, sier Bjørn Maarud.

 

I tillegg til permitteringer tilpasser konsernet også løpende sin kostnadsbase, blant annet ved å redusere større kostnadsposter som for eksempel eksterne konsulenter og markedsføring. Å redusere kostnadene i denne situasjonen er viktig for å bidra til at konsernets likviditet opprettholdes.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen