108 omkom i trafikken

(Illustrasjonsfoto).   108 mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017. Dette er de laveste tallene på over 70 år.   Seks har mistet livet i desember-trafikken i år mot 12 i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.   – Selv om tendensen er at det er stadig…

Førerfeil bak de fleste dødsulykkene

Guro Ranes, leder / avdelingsdirektør for trafikksikkerhet ved TMT-avdelingen i Vegdirektoratet   Ulike former for førerfeil er hovedgrunnen for flest dødsulykkene på norske veier. I mer enn 4 av 10 ulykker er manglende førerdyktighet medvirkende faktor til utfallet.   – Ofte er dette et resultat av en kombinasjon av liten erfaring og kunnskap, noe som…

Piggfriandelen høyere enn noensinne

  I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent. Piggfriandelen i Stavanger økte med 11 prosent sammenlignet med i fjor.   Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så…

Vurdert riksvei 19 i tunnel gjennom Moss

  I går presenterte Statens vegvesen en mulighetsvurdering som har sett på løsninger og utfordringer med å få lagt riksveg 19 i tunnel gjennom Moss. Mulighetsvurderingen for riksveg 19 er første trinn for å følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 19 fra E6…

Tre vil utvikle hydrogenferje

Terje Moe Gustavsen – Statens vegvesen – Foto Knut Opeide   Rederiene Norled, Fjord 1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferje.     Med utviklingskontrakten sørger Statens vegvesen for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i…

Sommertrafikken: Få ulykker hittil i år

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Statens vegvesen   Så langt i juli har to personer mistet livet i trafikken. Det er betydelig lavere enn i fjor og tidligere år.  – Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av…

Gratis kontroller av russebiler og russebusser

  Også i år tilbyr Statens vegvesen gratis kontroll av russebiler og russebusser. [21.03.2017] Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat i vinduet. Da slipper de større tekniske kontroller langs veiene i mai. – Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig…