Store avvik hos trafikkskolene

57% av trafikkskolene i Follo/Østfold har fått påvist avvik i tilsynsrapport. Tilsynsseksjonens faggruppe trafikant i Statens vegvesen Region øst gjennomførte områdetilsyn på 40 trafikkskoler i Follo og Østfold i uke 22, rapporten forteller om til dels store avvik i føreropplæringen -Selvsagt er det avvik av forskjellig alvorlighetsgrad, men tilsynene viser også hvor det er behov…