Utvider satsing på mobilitet

Ford Motor Company starter 2018 med to oppkjøp og en klar intensjon om å intensivere sitt arbeid med å tilby nye mobilitetsløsninger og tjenester til forbrukerne allerede i år. – Vi mener transport, riktig lagt opp, kan gjøre våre byer til et bedre sted å bo. Ved å øke tempoet i vår utvikling av nye…