BDOs bilbransjeanalyse

 

Siden 2016 har BDO systematisk innhentet, bearbeidet og analysert data knyttet til bilbransjen i Norge. Årets analyse viser at bilbransjen samlet kan vise til en solid gjennomsnittlig omsetning i 2022 på nivå med rekordåret i 2021, mens gjennomsnittlig driftsmargin har gått ned.  

Hovedfunn fra undersøkelsen i 2023

Bilbransjen kan samlet vise til en solid gjennomsnittlig omsetning i 2022 på nivå med rekordåret 2021 når en inflasjon på cirka 5 prosent hensyntas.

 

Tallene for 2022 viser en gjennomsnittlig økning…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Siden 2016 har BDO systematisk innhentet, bearbeidet og analysert data knyttet til bilbransjen i Norge. Årets analyse viser at bilbransjen samlet kan vise til en solid gjennomsnittlig omsetning i 2022 på nivå med rekordåret i 2021, mens gjennomsnittlig driftsmargin har gått ned.  

Hovedfunn fra undersøkelsen i 2023

Bilbransjen kan samlet vise til en solid gjennomsnittlig omsetning i 2022 på nivå med rekordåret 2021 når en inflasjon på cirka 5 prosent hensyntas.

 

Tallene for 2022 viser en gjennomsnittlig økning i omsetning for hele bilbransjen på 4,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Hvis vi kun ser på bilforhandlere er veksten noe sterkere, der bilforhandlerne samlet kan vise til en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 5,4 prosent mot 2021. Det er de store bilforhandlerne som har prestert best med en gjennomsnittlig økning i omsetning på 10 prosent.

 

Gjennomsnittlig driftsmargin har derimot gått ned relativt fra 2021. Driftsmarginen for hele bransjen endte med et gjennomsnitt på 2,8 prosent (ned fra 3,5 prosent i 2021). Tilsvarende tall for bilforhandlere var på 2,2 prosent i 2022 (ned fra 3,5 prosent i 2021). For store bilforhandlere endte denne på 2,7 prosent (ned fra 3,7 prosent i 2021  ).

 

2022 var preget av et høyt aktivitetsnivå og en solid omsetning for bilbransjen, men møtte også på noen utfordringer. Høsten i fjor rapporterte mange forhandlere om leveringsproblemer og lange ventelister for populære bilmodeller.

 

– Høsten 2023 er snarere preget av ordresvikt og priskutt. Forbrukernes kjøpekraft er endret, der økte renter og uvissheten om når eventuelt rentetoppen nås har medført at det er mye usikkerhet, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder for bil i BDO.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen