Ingen Fredrikstad- og Sarpsborg-problemer

 

–Det er på tide med en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.

 

Flere aviser har den senere tiden skrevet om at parkeringstillatelser for forflytningshemmede har blitt stjålet, og at brukere har etterspurt endringer ettersom mange mener det er for enkelt å misbruke dagens løsning.

 

Når det gjelder tyveri av slike tillatelser, er ikke det noe man kjenner seg igjen i hverken i Fredrikstad eller Sarpsborg kommune.

 

Ingen problemer
Einar Skavdal Karlsen, avdelingsleder parkering i Fredrikstad kommune sier følgende:

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

–Det er på tide med en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.

 

Flere aviser har den senere tiden skrevet om at parkeringstillatelser for forflytningshemmede har blitt stjålet, og at brukere har etterspurt endringer ettersom mange mener det er for enkelt å misbruke dagens løsning.

 

Når det gjelder tyveri av slike tillatelser, er ikke det noe man kjenner seg igjen i hverken i Fredrikstad eller Sarpsborg kommune.

 

Ingen problemer
Einar Skavdal Karlsen, avdelingsleder parkering i Fredrikstad kommune sier følgende:
-Det er så langt i år levert tapsmelding på ett kort som er stjålet. Med andre ord er det ikke noe stort problem i Fredrikstad. At Samferdselsdepartementet tar grep, er bra. Det er fornuftig å sette en fot i bakken en gang iblant for å evaluere forskriften.

 

-Vi opplever ikke noe stort problem med stjålne HC-kort, sier Trond Edgar Fjelldal, rådgiver team Samferdsel, virksomhet kommunalteknikk i Sarpsborg kommune. Fra samme kommune forteller saksbehandler Linn Mari Holmvall, rådgiver avdeling Innbyggerdialog, at man har rundt 10-15 henvendelser om dette i året. Hovedsakelig er det da folk som har mistet kortet sitt når de har flyttet det fra en bil til en annen.
Etterspør endringer
-Det er et tiår siden forskriften ble gjennomgått, og mange har etterspurt endringer i både forskriften og veilederen. Flere har vist til forskjeller i kommunenes tildelingspraksis, og pekt på behovet for et klarere og mer forutsigbart regelverk.

 

Samferdselsdepartementet ønsker å gjøre noe med dette, og derfor får Statens vegvesen nå i oppdrag å gjøre en totalgjennomgang av forskriften, med bred involvering av berørte aktører. En gjennomgang av regelverket vil ta tid. Samtidig har de berørte behov for veiledning til den forskriften som er gjeldende i dag. Statens vegvesen har derfor også fått i oppdrag å ferdigstille og publisere oppdaterte retningslinjer til forskriften senest innen 1. desember 2023.

 

Forskriften regulerer ordningen med kommunalt utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette, et tilgjengelig parkeringstilbud. Tildeling av parkeringstillatelsene behandles av bostedskommunen og avgjøres i den enkelte sak ved skjønn, innenfor rammen av forskriften, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

 

 

Foto: Flekkefjord kommune

 

 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen