Hindrene for en grønn bilomstilling

 

Priser, rekkevidde og mangel på lademuligheter er ifølge en ny undersøkelse de største hindrene for en fortsatt grønn omstilling

 

Tre av fire nordmenn vurderer å velge en elbil som neste bil, men Kina ligger et godt stykke foran Norge i kappløbet om det grønne skiftet når det handler om valg av bil. Blant de kinesiske forbrukerne, som har planer om å kjøpe en ny eller brukt bil, vurderer 89 prosent en elbil. I Norge er andelen 74 prosent. I begge land ligger man langt over det globale gjennomsnittet, som er 63 prosent. Dermed er elbiler globalt i dag nesten like populære som bensindrevne biler, da 64 prosent vurderer å kjøpe en bensinbil. Bare 33 prodent tenker på å kjøpe en dieselbil. Det viser den nye undersøkelsen Global Automotive Study 2023 fra konsulenthuset Simon-Kucher.

 

Norske bilkjøpere er ikke uventet på en klar skandinavisk førsteplass foran Danmark (63 prosent) og  Sverige (60 prosent). Landet som havner nederst i undersøkelen, er Frankrike med 47 prosent.

 

For forbrukerne som vurderer å kjøpe en elbil, er det først og fremst tre ting som taler til fordel for å velge det bærekraftige alternativet. Det er miljøvern, økonomiske insitament gjennom lovregulering samt utsikten til en bedre kjøreopplevelse.

 

– Interessen for elbiler har nådd et toppunkt i enkelte land, men det er fortsatt et stort potensial, spesielt blant  forbrukere som har fylt 60 år. Det grønne skiftet er i full gang, og det er forbrukernes etterspørsel som er den viktigste drivkraften. Men når det gjelder elbiler er spesielt seniorene  bekymret for priser, rekkevidde og dårlig ladeinfrastruktur. Det er her vi finner de største hindrene for det grønne skiftet. Det er derfor avgjørende at bilbransjen hører på forbrukerne og utvikler og markedsfører de riktige produktene. Samtidig må utviklingen av ladeinfrastrukturen videreføres, så forbrukernes bekymringer blir adressert. På den måten motiverer man forbrukerne til å ta skrittet fra tanke til handling, sier partner Håkon Sæberg fra Simon-Kucher.

 

Norske forbrukere forventer ifølge undersøkelsen at elbilens rekkevidde er på minimum 484 km, mot 543 km i Danmark, 476 km i Sverige og 417 km i Finland.

 

Abonnement på batteri

Det er ifølge Simon-Kuchers undersøkelse i høy grad unge forbrukere som er åpne for både nye typer biler og nye måter å ha bil på. De unge generasjonene viser for eksempel voksende interesse for leasing av batteri til elbiler. Her er mer enn 70 prosent av respondentene som er født i 1981 eller senere, åpne for å lease batteriet som en egen ordning skilt fra kjøp eller leasing av bilen.

 

Også selvkjørende biler skaper mest entusiasme blant de unge. 74 prosent av de unge (født 1996 eller senere) liker tanken på selvkjørende biler, og bare 12 prosent frykter teknologien, mens 37 prosent av respondentene over 60 år svarer at de er redde for teknologien.

 

Framtidens forbrukere kjøper bil på nettet

Når det handler om å kjøpe bil på nettet, gir 55 prosent av respondentene som er født i 1996 eller senere, uttrykk for at de foretrekker å kjøpe neste bil på nettet, mens det samme bare gjelder 18 prosent av respondentene som har fylt 60 år. Det er imidlertid viktig å merke seg at nesten 80 prosent av respondentene, på tvers av generasjoner,  helst vil ha en primær kontaktperson når de kjøper en bil.

 

– Forbrukerne liker tanken på å handle på nettet, men en bil er for mange forbrukere det dyreste de noensinne kjøper. Derfor vil de helst kunne sette navn på personen de kan snakke med hvis det oppstår problemer. Det er altså ikke et enten-eller, men et både-og. Bilprodusenter som kan bygge bro mellom nettsalg og tilbud om personlig én-til-én-kontakt, vil klare seg best i konkurransen, fastslår Håkon Sæberg.

 

Fakta om undersøkelsen:
Undersøkelsen “The Global Automotive Study” er gjennomført av Simon-Kucher med datainnsamling i andre kvartal 2023. Studien omfatter 8235 forbrukere i 20 land med ca. 400 respondenter fra Norge. Felles for alle de 8235 respondentene er at de er private forbrukere som har planer om å kjøpe, lease eller på annen måte skaffe en ny eller brukt bil i nær framtid. I undersøkelsen er det brukt kvotering når det gjelder alder, kjønn, bopelsregion, utdanningsnivå, yrkesstatus og inntektsnivå.

 

 

 

Related posts