Riktig montert rekkverk redder liv

 

Sikkerhetsbarrieren rekkverk er et viktig trafikksikkerhetsprodukt som vil redde liv langs veiene våre, når de er montert og vedlikehold riktig. I dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 ble feil og mangler ved rekkverk vurdert til å ha medvirket til skadeomfanget i hele 16 dødsulykker, hvorav 5 møteulykker som ut i fra ÅDT og vegfunksjon burde hatt midtrekkverk etter dagens krav.

 

– Et feil installert eller plassert rekkverk utgjør en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det fram til i 2021 ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. TSF ønsker slike…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Sikkerhetsbarrieren rekkverk er et viktig trafikksikkerhetsprodukt som vil redde liv langs veiene våre, når de er montert og vedlikehold riktig. I dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 ble feil og mangler ved rekkverk vurdert til å ha medvirket til skadeomfanget i hele 16 dødsulykker, hvorav 5 møteulykker som ut i fra ÅDT og vegfunksjon burde hatt midtrekkverk etter dagens krav.

 

– Et feil installert eller plassert rekkverk utgjør en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det fram til i 2021 ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. TSF ønsker slike krav og vi vil ta initativet til at det blir innført for alle som er involvert i prosessene med rekkverk, helt ned på komunalt nivå, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

 

Vegtilsynet hadde i løpet av 2018 og 2019 avdekket en rekke kritiske feil på rekkverk på riksveg, og de vurderte saken slik at kompetansekrav for rekkverk da kunne være en medvirkende årsak til at rekkverk på riksvegene ikke var tilstrekkelig trafikksikre.

 

I februar 2020 arrangert Trafikksikkerhetsforeningen – TSF det første kurset i vei- og brorekkverk for rundt 30 deltakere i forbindelse med Den nasjonale Vegsikringskonferansen på Gardermoen. Over 600 personer har til nå deltatt på kurset i to eller flere av de fire modulene som TSF har laget i nært samarbeid med Statens vegvesen.

 

Målet med kursene er sikring av kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk, og at kompetansen skal bidra til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene.

– Vi er glad for at Statens vegvesen fra og med 31. mars 2021 stilte krav i konkurransegrunnlaget om at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier skal ha gjennomgått kurs for vei- og brorekkverk, avslutter Tangstad-Holdal.

Nå håper TSF at også fylkeskommunene og kommunene stiller de samme kravene når de utlyser sine konkurransegrunnlag på henholdsvis fylkesveiene og på de kommunale veiene.

 

I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 og 2022-2025 kjører TSF kurs for vei- og brurekkverk i Norge.

 

Rekkverksnormalen og de to veilederne som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge er veldig omfattende og detaljert. De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.

 

Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død .

 

Foto: TSF

 

Foto: TSF
Artikkelen fortsetter under annonsen