Konsekvensene for elbil-eierne

 

Det blir fortsatt momsfritak for elbil, og den foreslåtte økningen av skatt på elbil som firmabil modereres. Les mer om hva budsjettforliket på Stortinget betyr for elbilistene.

 

Da budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble kjent mandag ettermiddag, inneholdt det mange nyheter med konsekvenser for elbilsatsingen.

– Dette har blitt et elbilbudsjett det svinger av. 2022 vil derfor bli et rekordår for elbilsalget og det er avgjørende for klimapolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

 

Det har allerede vært klart en stund at momsfritaket for elbil består også i 2022. Regjeringen og SV har også vært…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Det blir fortsatt momsfritak for elbil, og den foreslåtte økningen av skatt på elbil som firmabil modereres. Les mer om hva budsjettforliket på Stortinget betyr for elbilistene.

 

Da budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble kjent mandag ettermiddag, inneholdt det mange nyheter med konsekvenser for elbilsatsingen.

– Dette har blitt et elbilbudsjett det svinger av. 2022 vil derfor bli et rekordår for elbilsalget og det er avgjørende for klimapolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

 

Det har allerede vært klart en stund at momsfritaket for elbil består også i 2022. Regjeringen og SV har også vært enige om at de foreslåtte økte avgiftene på nye forurensende ladbare hybrider, vedtas. Til sammen vil dette gi økt konkurransekraft for elbiler i nybilsalget i 2022.

 

Elbilforeningen har jobbet mye med å fremme gode innspill til budsjettforhandlingene på Stortinget, og har fått flere viktige gjennomslag.

 

 

Budsjettforliket kort oppsummert

 

Budsjettforliket mellom regjeirngen og SV betyr at det nå er flertall på Stortinget både for avgiftsopplegget for 2022, og dessuten flere andre forslag med konsekvens for elbilsatsingen:

  • Elbiler som firmabiler, skal nå fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av bilens listepris, mot dagens 60 prosent. Regjeringens opprinnelige forslag var 100 prosent, slik biler på fossilt drivstoff har.
  • Regjeringen foreslo opprinnelig full omregistreringsavgift for elbil, men dette er nå redusert til 25 prosent sats. Lavere sats er bra for forbrukere som etterspør elbil i bruktbilmarkedet.
  • Regjeringens forslag om å fjerne miljørabatten for elbil i trafikkforsikringsavgiften (tidligere kalt årsavgiften) blir stående. Full sats i denne avgiften senkes noe.
  • Engangsavgiften for nye varebiler med forbrenningsmotor økes noe. Konkret settes CO2-komponenten til 30 prosent av satsene til personbil, mot dagens 17-27 prosent. Det vil øke konkurransekraften for elvarebiler. Det skal også etableres en nasjonal miljørabatt for elektriske varebiler ved bompasseringer.
  • Det skal gjennomføres en utredning om tiltak for høyere elbilandel i leasingmarkedet og varebilmarkedet, før regjeringen skal komme med forslag til tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Fortsatt miljørabatt for elbil som firmabil

Til nå er elektriske firmabiler skattlagt ut fra 60 prosent av listeprisen til bilen. Denne miljørabatten har vært til for at flere skal velge elbil i et næringsmarked der elbilandelen har vært lav.

 

Regjeringen foreslo å øke firmabilskatten til 100 prosent også for elbil. I budsjettforliket er det nå enighet om at elbiler skal fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av bilens listepris.

 

Vi er svært lettet over at den foreslåtte økningen på firmabilbeskatningen for elbil modereres. Elbilforeningen har jobbet beinhardt mot forslaget om å avvikle denne miljørabatten, og mange av våre medlemmer har kontaktet oss om dette, sier Christina Bu.

 

Generalsekretæren mener denne saken viser hvor viktig det er for elbilistene i Norge å være organiserte. Elbilforeningen har argumentert med at det er urimelig med samme fordelsbeskatning som for bensin- og dieselbiler. Dette både fordi den reelle fordelen man har er lavere på grunn av mindre drivstoffutgifter, og fordi elbil har noen ulemper knyttet til lading.

 

– Nå håper vi budsjettkompromisset er bra nok til at den gryende miljøsatsingen i mange bedrifter ikke ødelegges. Det er viktig for klimapolitikken at også firmabilene er utslippsfrie, sier Bu.

 

Det blir endringer i trafikkforsikringsavgiften og omregistreringsavgiften for elbil

Det blir også endringer i andre elbilrelaterte avgifter: Regjeringen foreslo å avvikle elbilrabatten i trafikkforsikringsavgiften. De foreslo også full omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil, mot dagens fritak for elbil.

 

Full trafikkforsikringsavgift blir stående etter budsjettforhandlingene, men normal sats reduseres noe. I budsjettforliket er derimot omregistreringsavgiften for elbil satt til 25 prosent av full sats.

 

Sistnevnte mener Elbilforeningen er viktig:

– Det er bra for forbrukere som ønsker elbil i bruktbilmarkedet, at omregistreringsavgiften for elbil settes ned sammenlignet med regjeringens forslag. Dette har vi spilt inn til budsjettforhandlingene, sier Christina Bu.

Regjeringen skal finne raske tiltak for å øke elbilandelen i leasing- og næringsmarkedet

Norsk elbilforening har lenge påpekt at elbilpolitikken fungerer dårligere i leasing- og næringsmarkedet, som utgjør nesten halve nybilsalget.

 

Så langt i år er elbilandelen på om lag 80 prosent i privatkjøpsmarkedet, men den er bare 40 prosent i næringsmarkedet. I varebilmarkedet er elbilandelen på under 20 prosent.

 

Regjeringen blir bedt om å etablere en nasjonal ordning med miljørabatt for elvarebil ved betaling for bompasseringer. I tillegg skal det gjøres en utredning for flere tiltak.

– Det er strålende at budsjettforhandlerne har lyttet til Elbilforeningen og nå varsler utredning og raske tiltak for å øke elbilandelen i leasing-markedet og varbilmarkedet. Her er vi spent på fortsettelsen, sier Bu.

 

Bestillingen til regjeringen går ut på at man allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren skal foreslå tiltak for å øke elbilandelen i disse markedene.

 

Det er presisert i bestillingen at tiltakene bør ha umiddelbar effekt i 2022 og hindre at disse markedene blir en barriere for å nå målet om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

 

Utredningen skal se på fjerning av skattefordeler til biler med utslipp i leasingmarkedet, støtteordninger til elvarebiler og CO2-komponenten i engangsavgiften for nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor. Den skal videre se på om det kan gjøres grep i støtteordningene til elbil som kan gi næringsdrivende styrkede og mer like fordeler som privatpersoner.

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen