Dag: 4. november 2021

  • Honda e – Urban!

    4. november 2021
      Honda følger ikke strømmen og konverterer eksisterende modell med forbrenningsmotor til el-drift. Honda har imidlertid laget en futurisk og…