Forsker på svevestøv og mikroplast

 

Med elbiler på ren strøm har bilisme blitt utslippsfritt i bruk. Men fortsatt virvler elbiler opp svevestøv og mister mikroplast fra dekkene. Dette jobber Continental med å løse.

 

Sammen med Universitet i Sør-Danmark og École Normale Supérieure de Lyon i Frankrike utøker Continental nå sin forskning for å finne ut hvordan man skal begrense utslipp av dekk- og veislitasjepartikler.

 

43 millioner prosessortimer med superdatatid er satt av for grunnforskningsprosjektet. Prosjektet har eksistert siden 2014, men nå utøker man innsatsen for å lære mer om hvordan man kan utvikle fremtidens dekk til å slite mindre på veien –…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Med elbiler på ren strøm har bilisme blitt utslippsfritt i bruk. Men fortsatt virvler elbiler opp svevestøv og mister mikroplast fra dekkene. Dette jobber Continental med å løse.

 

Sammen med Universitet i Sør-Danmark og École Normale Supérieure de Lyon i Frankrike utøker Continental nå sin forskning for å finne ut hvordan man skal begrense utslipp av dekk- og veislitasjepartikler.

 

43 millioner prosessortimer med superdatatid er satt av for grunnforskningsprosjektet. Prosjektet har eksistert siden 2014, men nå utøker man innsatsen for å lære mer om hvordan man kan utvikle fremtidens dekk til å slite mindre på veien – og slippe ut mindre partikler enn tidligere.

 

Med den digitale datakraften, har de nå muligheten til å utføre polymersimuleringer i større dybde og i en større skala enn tidligere.

 

-Ved hjelp av superdatamaskinen kan vi for første gang utføre omfattende simuleringer på molekylært nivå. Resultatene av denne grunnforskningen vil bidra til en mer fullstendig forståelse av dannelsen av dekk- og veislitasjepartikler, og sette oss i stand til å designe materialer vi bruker til konstruksjonen av dekk for å bli enda mer bærekraftig i fremtiden, sier Dr. Andreas Topp, leder for materialer, prosessutvikling og industrialisering hos Continental.

 

Superdatamaskinen som skal brukes har en ytelse på 100 billioner beregninger per sekund, og er en av de raskeste datamaskinene i Europa. Slike datamaskiner brukes i vitenskapen for å simulere spesielt store og komplekse datasett, slik at de kan evalueres effektivt i ettertid.

 

Mange spørsmål om dekk- og veislitasjepartikler er fremdeles uavklarte.

 

-De siste årene har vi systematisk investert i forskning og utvikling av nye, bærekraftige produksjonsprosesser så vel som materialer for å gjøre fremtidige dekk enda mer energieffektive og bærekraftige. Slike prosesser er teknologisk svært krevende og krever en grunnleggende forståelse av dekket materiale på forskjellige nivåer, sier Dr. Peter Zmolek, leder for materialteknologisk forskning og utvikling hos Continental.

 

-Vårt felles forskningsprosjekt kombinerer toppmoderne beregningsmetoder og innovative eksperimentelle tilnærminger som gir oss en omfattende forståelse av oppførselen til materialer som brukes nå. Denne tekniske kunnskapen er et viktig referansepunkt, spesielt når vi evaluerer nye materialer når det gjelder deres evne til å redusere rullemotstand og dekkslitasje ytterligere, samt gi en grunnleggende forståelse for hvordan man kan resirkulere polymerkjeder fra dekk som er utslitt.

 

Optimalt grep i enhver trafikksituasjon er en nøkkelfunksjon for dekk. Grep muliggjør sikkerhet, for eksempel ved akselerasjon og bremsing. Overføring av kraft under denne prosessen resulterer i slitasje fra dekket og veibanen. Continental har som mål å minimere effekten av dekk- og veislitasjepartikler på miljøet ved forbedret dekkdesign. Kontinuerlig forbedring av kjørelengde og slitasje uten å gå på kompromiss med sikkerheten er derfor et viktig kriterium for Continentals dekkutvikling.

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen