Liten tro på politikernes elbilmål

 

Harald A. Møller frykter at utvanningen av elbilinsentivene etter valget kan bli kritisk for elbilsalget i Norge. En fersk undersøkelse fra Kantar viser at 7 av 10 ikke tror på politikernes mål om rent elbilsalg i 2025.

 

Den samme undersøkelsen fra Kantar viser videre at nesten halvparten av bilkjøperne neppe kjøper elbil neste gang. Nå mener Norges største bilorganisasjon at det må sterkere politisk vilje til for å nå målet om at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

– Vi jobber…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Harald A. Møller frykter at utvanningen av elbilinsentivene etter valget kan bli kritisk for elbilsalget i Norge. En fersk undersøkelse fra Kantar viser at 7 av 10 ikke tror på politikernes mål om rent elbilsalg i 2025.

 

Den samme undersøkelsen fra Kantar viser videre at nesten halvparten av bilkjøperne neppe kjøper elbil neste gang. Nå mener Norges største bilorganisasjon at det må sterkere politisk vilje til for å nå målet om at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

– Vi jobber for et helgrønt bilmarked i 2025, og vi ligger allerede an til mellom 85 og 90 prosent rent elbilsalg med våre merker. Men vi er urolige for at mangel på politisk vilje skal bremse utviklingen. Enkelte partier snakker seg vekk fra 2025-målet, mens de rødgrønne planlegger en momsinnføring vi tror kan bli et stort hinder på vei mot 2025, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Harald A. Møller AS er representant for merkene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi, ŠKODA, CUPRA og SEAT i Norge. De har gjennom flere år engasjert seg aktivt for å elektrifisere bilsalget i Norge, og anslår for sine egne merker at salget kan være fullelektriske allerede i 2023.

– Nå kommer elbilmodellene i flere segmenter og prisklasser, også tilpasset distriktene. Det er kritisk at de viktigste insentivene får virke i den fasen vi går over i, og det ville vært et stort paradoks om en rødgrønn regjering med store ambisjoner for både distrikts- og miljøpolitikken skulle stenge elbilfesten før den kommer ordentlig i gang i distriktene, sier Hekneby.

Parallelt med at elbilsalget har skutt fart i Norge, har befolkningens tro på politikernes mål om rent elbilsalg i 2025 holdt seg stabilt lav. Da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019 svarte 72,9 prosent av respondentene «nei» på spørsmål om de trodde på politikernes mål. I årets undersøkelse svarer 72 prosent det samme.

– Vi for vår del er godt på vei mot å nå målet. Til tross for det, ser vi liten eller ingen utvikling i befolkningens tro på at målet er innen rekkevidde. Men det er det altså, om vi lykkes i den kritiske fasen vi går inn i nå. Det handler om å fortsatt gi elbilsalget den drahjelpen det trenger gjennom de neste par årene, sier Hekneby.

Kantars undersøkelse viser at bare rundt en tredjedel av de som er bosatt i de minst sentrale kommunene ser det som sannsynlig at deres neste bilkjøp blir en elbil. Hekneby tror det kan endre seg på kort sikt, på bakgrunn av stadig bedre utvalg av fullelektriske modeller med stor plass og lang rekkevidde.

– Vi ser at elbilsalget står overfor et gjennombrudd i distriktene, men de modellene som er mest aktuelle utenfor storbyene er blant de som fort rammes direkte av en momsinnføring slik de rødgrønne har skissert i sine partiprogrammer, sier Hekneby.

Fremdeles er det bilens rekkevidde som er den viktigste årsaken til at mange ikke velger elbil. Undersøkelsen viser videre at mange også er usikre på lademulighetene og er redde for at de økonomiske og praktiske insentivene skal forsvinne. Harald A. Møller mener det fortsatt er stort behov for drahjelp i form av effektive kjøpsinsentiver for elbiler.

Flere i befolkningen oppgir at det er rettferdig med momsfritak på elbiler i årets undersøkelse, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra Kantar i 2019. De tre rødgrønne partiene er alle blant de mest aktuelle til å innta regjeringskontorene etter høstens stortingsvalg, og Ap var først ute med å programfeste et ønske om å innføre moms på elbiler i prisklassene over 600.000 kroner. SV har også programfestet at momsfritaket skal fjernes fra samme sum, i likhet med Sp som har en tilsvarende formulering i sitt partiprogram.

Hekneby og Harald A. Møller frykter at en utvanning av de norske elbilinsentivene kan føre til at bilprodusentene nedprioriterer det norske markedet i et tidsrom hvor elbilsalget øker i andre og større markeder. Det kan føre til økt ventetid for elbilkunder, noe Kantars undersøkelse viser er en kritisk faktor for mange.

Fire av 10 er villige til å vente opptil tre måneder på en elbil, før man velger en annen drivlinje viser Kantars undersøkelse. Minst tålmodig er de som er bosatt i de minst sentrale kommunene.

– Den kanskje største utfordringen med de rødgrønnes tilnærming, er evnen vår til å sikre fortsatt tilstrekkelige volumer elbiler til det norske markedet. Vårt råd, om man mener alvor med 2025-målet, er å avvente enhver form for momsinnføring inntil vi er sikre på at målet er innenfor rekkevidde, sier Hekneby.

 

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen