Elsparkesykkel er et kjøretøy, ikke et leketøy

 

Det er høysesong for bruk av elsparkesykkel. Her får du oversikt over trafikkreglene du må følge når du kjører elsparkesykkel i sommer.

 

 

 

Ikke fått med deg…
Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Det er høysesong for bruk av elsparkesykkel. Her får du oversikt over trafikkreglene du må følge når du kjører elsparkesykkel i sommer.

 

 

 

Ikke fått med deg de nye reglene som kom i vår? På www.vegvesen.no/els er regler og råd samlet.

Se alle filmene om hvordan du som bruker elsparkesykkel skal opptre:

 

 

Viktige råd og regler

Når du kjører elsparkesykkel skal du følge trafikkreglene for syklister. Det er anbefalt at du bruker hjelm.

Du kan i utgangspunktet kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.

Du kan også kjøre på gang- og sykkelvei og fortau, så lenge det ikke er mange fotgjenger og andre trafikanter der. På gangareal må du vise hensyn til de gående ved å tilpasse farten og holde avstand.

Når du kjører en elektrisk sparkesykkel er du er mindre synlig enn biler, og derfor mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

Du kan bli bøtelagt (med et forenklet forelegg) når du bryter trafikkreglene. Dersom lovbruddet er alvorlig, kan man bli anmeldt.

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen