Hodetelefoner farlige i trafikken

 

En internasjonal studie – som Ford har fått gjennomført – viser at bruk av hodetelefoner bak rattet, gjorde at deltakerne reagerte 4 sekunder senere når potensielt farlige situasjoner i trafikken oppsto.

 

 

Bruker du hodetelefoner med musikk eller har podcast på mens du kjører bil, sykler eller på andre måter er i trafikken, kan det utgjøre en fare. I visse tilfeller kan det også være forbudt.

 

 

I en studie blant mer enn 2000 deltakere fra fem europeiske land – som Ford har fått utført – ble det tatt i bruk en spesialutviklet 8D-romlydopplevelse og et virtuelt…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

En internasjonal studie – som Ford har fått gjennomført – viser at bruk av hodetelefoner bak rattet, gjorde at deltakerne reagerte 4 sekunder senere når potensielt farlige situasjoner i trafikken oppsto.

 

 

Bruker du hodetelefoner med musikk eller har podcast på mens du kjører bil, sykler eller på andre måter er i trafikken, kan det utgjøre en fare. I visse tilfeller kan det også være forbudt.

 

 

I en studie blant mer enn 2000 deltakere fra fem europeiske land – som Ford har fått utført – ble det tatt i bruk en spesialutviklet 8D-romlydopplevelse og et virtuelt bymiljø i en app, samtidig som deltakernes reaksjonstid på potensielt farlige situasjoner ble målt. Etter forsøket var konklusjonen til de fleste at de ikke ville bruke hodetelefoner når de var ute i trafikken igjen.

 

 

Ekspert: Lyd er helt avgjørende for å tolke våre omgivelser

– Lyder vi hører fra miljøet rundt oss, spiller en helt avgjørende rolle for vår tolkning av dette. Vi hører ofte noe rundt oss før vi kan se det. Bruk av hodetelefoner i trafikken kan blokkere ut viktige lyder som igjen kan gjøre det vanskeligere å fange opp biler i nærheten eller fotgjengere. Dette kan potensielt sette oss selv og dem i en farlig situasjon, sier professor i audiokognitiv nevrovitenskap ved University College London, Dr. Maria Chait.

 

 

Studiet er en del av Fords «Share The Road» trafikksikkerhetskampanje som har som mål å skape større forståelse mellom forskjellige trafikantgrupper og skape bedre holdninger i trafikken. Tidligere har teamet bak «Share The Road» også utviklet «WheelSwap» en prisvinnende VR-opplevelse som har som mål å øke forståelsen i trafikken mellom syklister og bilister.

 

 

Mange utsatt for ulykker eller nestenulykker med hodetelefoner

De fleste av dem som deltok i studiet oppga at de brukte hodetelefoner når de beveget seg rundt i trafikken. Dette gjelder også fotgjengere. Blant de 56 % som oppga at de hadde vært involvert i en ulykke eller en nestenulykke, oppga hele 27 % at de hadde brukt hodetelefoner da dette skjedde.

 

 

Deltakerne prøvde deretter en spesielt utviklet app – «Share the Road: Safe and Sound» – på sine mobiltelefoner, for å måle effekten av bruk av hodetelefoner i trafikken og deres reaksjon på lyder som var lagt inn. Appen tar deg inn i et virtuelt bymiljø med lyder, som for eksempel utrykningskjøretøy og biler som kommer bak deg. I gjennomsnitt identifiserte deltakerne de potensielle farene 4,2 sekunder senere når det ble spilt av musikk i hodetelefonene.

 

 

For selv å prøve appen kan du besøke https://fordsharetheroad8d.com/ med din mobiltelefon.

 

 

App-forsøket førte til at flere ville sluttet å bruke hodetelefoner i trafikken

Før øvelsen med appen og hodetelefoner oppga 44 % av deltakerne at de ikke ville bruke hodetelefoner i trafikken. I etterkant økte dette tallet til 58 %. Hele 64 % av deltakerne ga også uttrykk for at de ville bruke hodetelefoner sjeldnere etter og ha prøvd den spesielle appen.

 

– Denne undersøkelsen setter fokus på noe vi ofte ikke tenker på når det gjelder trafikksikkerhet. Denne appen er nå tilgjengelig for alle som har en smarttelefon, og vi håper at dette synliggjør risikoen som bruk av hodetelefoner i trafikken kan utgjøre, sier Emmanuel Lubrani, ansvarlig for «Share TheRoad-kampanjen» i Ford Europa.

 

 

Det er ikke ulovlig å bruke hodetelefoner i trafikken i Norge. Det er imidlertid et krav i lovverket at du alltid skal opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen