Dragkamp om elbil-politikken

 

Skjebnen til den norske elbilsuksessen kan avgjøres de neste par månedene. Her får du vite når slagene står – og se vår film om hvorfor det er så viktig å verne om elbilen nå i innspurten.

 

– Den norske elbilpolitikken er allerede en inspirasjon. Men den kan bli en sensasjon, begynner Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

 

– Det er langvarig politisk innsats som gjør at Norge er best i verden på elbil. Det er derfor utrolig viktig at norske politikere bevarer suksessen. Om Norge når målet sitt om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Skjebnen til den norske elbilsuksessen kan avgjøres de neste par månedene. Her får du vite når slagene står – og se vår film om hvorfor det er så viktig å verne om elbilen nå i innspurten.

 

– Den norske elbilpolitikken er allerede en inspirasjon. Men den kan bli en sensasjon, begynner Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

 

– Det er langvarig politisk innsats som gjør at Norge er best i verden på elbil. Det er derfor utrolig viktig at norske politikere bevarer suksessen. Om Norge når målet sitt om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, vil det skape bølger av entusiasme over hele verden. Nå må vi ikke rote bort muligheten vår til dette i innspurten.

 

– For gudene skal vite at den globale klimapolitikken trenger suksesshistorier, understreker Bu.

 

Her kan du se Elbilforeningens ferske animasjonsfilm om hvorfor vi fortsatt må bevare kjøpsfordelene for elbil:

 

Det midlertidige hinderet

«Elbil for alle» er den store satsingen til Elbilforeningen for tiden, og i fjor laget vi en rapport med tre spesifikke råd til myndighetene om hvordan dette best kan skje.

– Vi har fremdeles en jobb å gjøre. Det var først i 2020 at salget tok av i hele Norge. Derfor er det viktig å bevare elbilpolitikken de nærmeste årene nå som hele landet endelig begynner å bli med, sier Christina Bu.

 

I fjor passerte elbilene for første gang 50 prosent av nybilsalget. Nye modeller med lang rekkevidde, hengerfeste og lignende bidrar til suksessen, og vil etter alt å dømme sørge for at andelen blir enda høyere i år.

– Vi har brukt avgiftsfritak til å motvirke det midlertidige hinderet, nemlig at elbiler så langt er ny teknologi som er dyrere å produsere. Hele hemmeligheten bak det norske elbileventyret er at vi gjennom politisk innsats har sikret at elbilen kan konkurrere på pris når forbrukeren står i bilbutikken og skal ta et valg, sier Christina Bu.

 

 

Kutter potensielt utslipp i to tiår – og vice versa

Helt konkret er Elbilforeningens råd til myndighetene at man venter med innføre kjøpsavgifter på elbil til de tåler konkurransen.

 

SPENNENDE TIDER: Christina Bu er spent på hvilken elbilpolitikk de ulike partiene lander på under landsmøtene denne våren.

– Myndighetene må starte med å bedre konkurransekraften i leasingmarkedet og styrke miljøprofilen i engangsavgiften på forurensende biler. Først når det er gjort kan elbil bli klar for en gradvis og forsiktig innfasing av moms, sier Elbilforeningens generalsekretær.

 

Hun understreker at riktig elbilpolitikk er klimapolitikk med langvarig effekt:

– Hver ny elbil kan bli værende på veien i to tiår. Den blir solgt videre i bruktbilmarkedet, der folk flest handler elbil. Dermed kutter den utslipp i to tiår, også.

Men dette gjelder selvsagt også motsatt vei, minner hun om:

– Når man kjøper ny bensin- og dieselbil i dag, så tar man også et valg om klimagassutslipp i to tiår framover.

Partiene bestemmer seg denne våren

Denne våren har alle de politiske partiene landsmøter, og de fleste av dem har elbil på agendaen.

 

Elbilforeningen jobber naturligvis aktivt for å sikre gode vedtak for å bevare fortsatt elbilsatsing og opptrapping mot målet om at alle nye biler solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler, men til syvende og sist blir det de ulike partiene som skal lande sine egne elbilvedtak under vårens landsmøter.

 

Og til høsten er det stortingsvalg og dermed tid for å lage regjeringsplattform for ny periode. På begge sider av de politiske blokkene ligger det an til spennende forhandlinger for dem som vinner regjeringsmakt og får flertall på Stortinget.

– Hva partiene lander på under landsmøtene sine er veldig relevant, siden kjøpsfordelene for elbil trolig vil bli avgjort, enten av forhandlinger mellom Ap, Sp, SV og Mdg – eller mellom Høyre, Venstre, KrF og FrP.

Dette skjer i partiene:

Arbeiderpartiet. Landsmøte nå til helgen. Programforslaget som partiet skal diskutere foreslår å «gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene.” Samtidig foreslår man å «øke CO2-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler innen 2025.»

 

SV. Har landsmøte 23.-25. april. I forslaget til nytt stortingsprogram foreslå man at målet om at det bare skal selges elbil i nybilsalget fremskyndes til 2023. Videre skriver de: «Det skal være mer lønnsomt å kjøpe en nullutslippsbil sammenlignet med en fossilbil. Økte kjøpsavgifter for elbiler må alltid følges av en større økning for fossilbiler i samme klasse klasse.» Et mindretall i partiet går inn for moms på elbil på kjøpsbeløpet over 600.000 kroner.

 

MDG. Hadde landsmøte 25.-28. mars. Også de går inn for å framskynde elbil-målet til 2023. De går inn for å «videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige» og «styrke miljøprofilen i engangsavgiften for å gjøre alle biler med utslipp dyrere.»

 

Senterpartiet. Har landsmøte 4.-6. juni. Det er enighet i forslaget til partiprogram om 2025-målet, men dissens, altså uenighet, om virkemiddelbruken.
Alternativ A (støttes av et flertall på 6): «Endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis.»
Alternativ B (støttes av et mindretall på 5): «Videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter. Bruksfordelene reduseres gradvis.»

 

KrF.  Har landsmøte 29. april – 2.mai. Går inn for å «gjennomføre målsettingen om at alle nye biler som blir solgt etter 2025 skal være nullutslippsbiler» og «arbeide for et bærekraftig bilavgiftssystem, som sikrer at det er lønnsomt å kjøpe nullutslippsbiler.»

 

Høyre. Har landsmøte 13.-16. mai. Går inn for å «gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang på de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.»

 

Venstre. Har landsmøte 23.-25. april. Skriver følgende i sitt andreutkast til partiprogram: «Vi vil fortsatt være elbilens forkjemper og vil sikre elbilfordeler ut 2025 for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler (…) Så lenge elbiler ikke er konkurransedyktige på pris, må vi beholde kjøpsfordelen som gjør at det alltid lønner seg å velge elbil.»

 

Fremskrittspartiet. Har landsmøte 8.-9. mai (digitalt) eller 7.-9. mai (fysisk). I Frps førsteutkast til partiprogram for kommende stortingsperiode står det: «Fremskrittspartiet mener at kjøretøyavgiftene skal reduseres betydelig. Engangsavgiften skal fjernes. Biler uten direkte utslipp, som elbil og hydrogenbil, representerer i dag alternativer med lave særavgifter for befolkningen (…) Økte inntekter som følge av mva. fra utslippsfrie kjøretøy skal uavkortet gå til å redusere bompengebelastningen.»

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen