Brukte elbilbatterier skal få nytt liv i fabrikk i Fredrikstad

 

Hydro og svenske Northvolt går sammen om et pilotanlegg som skal ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne materialene i brukte elbilbatterier på en klimavennlig måte. Enova støtter etableringen med 43,5 millioner kroner.

 

 

– Norge må satse på teknologi som kan bidra til grønn omstilling og næringsutvikling. Etablering av pilotanlegg for forbedret materialutnyttelse og energieffektivitet ved resirkulering av batterier er et eksempel på det, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

 

 

Stort potensial

Elektrifisering er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Samtidig er det en utfordring at batteriteknologien er avhengig av materialer det…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Hydro og svenske Northvolt går sammen om et pilotanlegg som skal ta i bruk ny teknologi for å gjenvinne materialene i brukte elbilbatterier på en klimavennlig måte. Enova støtter etableringen med 43,5 millioner kroner.

 

 

– Norge må satse på teknologi som kan bidra til grønn omstilling og næringsutvikling. Etablering av pilotanlegg for forbedret materialutnyttelse og energieffektivitet ved resirkulering av batterier er et eksempel på det, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

 

 

Stort potensial

Elektrifisering er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Samtidig er det en utfordring at batteriteknologien er avhengig av materialer det er knapphet på, og at utvinningen av disse materialene også medfører klimagassutslipp. Effektiv resirkulering er derfor nødvendig.

 

 

Det selges 15 millioner biler i Europa per år og andelen elbiler øker raskt også utenfor Norge. Dette resulterer i et stort behov for økt resirkuleringskapasitet i årene som kommer. Allerede i 2030 er det estimert at det vil være behov for 10 nye batteri-resirkuleringsanlegg i Europa. Pilotanlegget som bygges i Fredrikstad skal teste ut hvordan man ved hjelp av ny teknologi kan gjenvinne alle materialene i batteriene – kombinert med betydelig lavere energibruk og klimafotavtrykk.

-Lykkes Hydro Volt med denne piloten, kan det bli mer lønnsomt og dermed mer attraktivt å resirkulere batterier. Derfor er dette et godt prosjekt for Enova og lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

 

Solide samarbeidspartnere

Det er Hydro Energi AS og Northvolt Revolt AB som gjennom det nyetablerte selskapet Hydro Volt AS står bak gjenvinningsanlegget som er planlagt lokalisert ved BatteriReturs lokaler i Fredrikstad. Svenske Northvolt er i ferd med å etablere en stor batterifabrikk i hjemlandet, og har klare ambisjoner om å bli en sentral aktør også innen resirkulering av batterier. For Hydro er prosjektet en del av strategien om å styrke sin posisjon i lavkarbonaluminum og vokse i nye områder, som resirkulering, fornybar energi og batterier.

– Vi er glade for at Enova ser viktigheten av det Hydro og Northvolt ønsker å oppnå og ønsker å bidra til å realisere Hydro Volt. Dette er en milepæl på veien mot å utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig resirkulering av batterier, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

 

 

Produksjonen i pilotanlegget er anslått å komme opp i cirka 8 000 tonn gjenvunnet materiale årlig. Om piloten er vellykket, er ambisjonen å bygge en ny større fabrikk som skal gjenvinne et betydelig større volum.

 

 

Batteriene inneholder verdifulle råmaterialer som kobolt, nikkel, litium, alumi­ni­um, mangan og kobber. Aluminiumet som gjenvinnes blir sendt tilbake til Hydros fabrikker for å lage blant annet nye batterikomponenter, mens mange av de resterende materialene skal brukes til å produsere nye batterier hos North Volts batterifabrikk i Skellefteå. De materialene som Hydro og Northvolt ikke kan nyttiggjøre seg vil bli solgt til andre.

 

 

Renere materialer

Det er separasjonsprosessen av de ulike materialene Hydro Volt skal forsøke å gjøre mer effektiv gjennom dette pilotanlegget. Det handler ikke bare om å få gjenvunnet mer av materialene, men også sikre bedre kvalitet på de materialene som blir gjenvunnet. Renheten i disse råmaterialene er avgjørende for hvor mye raffinering det er behov for før de kan gjenvinnes. Siden raffineringsprosessen er energikrevende, er resultatet av renere materialer også en mer energi- og klimaeffektiv resirkuleringsprosess.

 

 

Går alt etter planen, vil anlegget være i full drift i 2022.

 

 

Foto: Fra elbilbatteriene vil Hydro Volt gjenvinne blant annet kobolt, nikkel, mangan og litium. Batteriene inneholder også aluminium, som vil sendes til Hydros virksomhet for å bli nye produkter (Foto: Northvolt)lt

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen