Bilavgiftene vil bli skjerpet i 2021

 

I Statsbudsjettet for 2021 vil bilavgiftene bli skjerpet med 3,5 prosent om Regjeringen får det som de vil. Samtidig går man vekk i fra at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

 

I all hovedsak vil elbilene være fritatt for avgifter, men finansminister Jan Tore Sanner (bilde) fra Høyre og regjeringen ønsker å innfase samme trafikkforsikringsavgift for elbiler som for motorsykler. I år er det kr. 2 062, så det vil bli noen kroner høyere enn dette.

 

Ellers er det smått oppsiktsvekkende at regjeringen ikke lenger har tro på at alt nybilsalg i 2025 og framover skal være nullutslippsbiler. Nå venter man en andel på 90 prosent nullutslippsbiler i 2025 og 95 prosent i 2030. Bensin- og dieselbilen var ikke død likevel!

 

Hvis regjeringen får gjennomslag for budsjettet i Stortinget, vil både engangsavgiften og CO2-avgiften øke med 3,5 prosent.

 

Kravet til elektrisk rekkevidde for ladehybrider heves fra 50 til 75 kilometer, slik at disse bilmodellene skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften.

 

Foto: Høyre

 

 

Related posts