System for å forutse ulykker

  Ford leder et konsortium som nå utvikler et digitalt verktøy som ved hjelp av data fra tilkoblede biler og sensorer i veibanen skal kunne forutse hvor risikoen for trafikkulykker er størst.     Hvert eneste år blir mer enn 1,3 millioner mennesker drept i trafikken. Bare i Norge er det anslått at trafikkulykker årlig…