Unntak fra kjøre- og hviletid gjelder nå all transport

Foto: vegvesen.no

 

Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport.

 

Statens vegvesen har endret sitt forrige unntaksvedtak fra 13. mars.

 

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Det nye unntaket – som formelt gjelder fra 13. mars – gjelder…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Foto: vegvesen.no

 

Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport.

 

Statens vegvesen har endret sitt forrige unntaksvedtak fra 13. mars.

 

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Det nye unntaket – som formelt gjelder fra 13. mars – gjelder nå all transport av både gods og personaltransport. Det er ikke nødvendig å søke om dispensasjon.

 

Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.

 

Noen praktiske avklaringer:

  • Pauser: Bestemmelsen om pauser etter 4 ½ kjøring skal følges. Det er ikke gitt dispensasjon fra artikkel 7.
  • Kjøretid: Det er gitt dispensasjon fra hele artikkel 6. Det er ingen direkte begrensninger. Det er kun begrensninger som følger av døgnhvile, ukehvile og forskrift om arbeidstid (FATS)
  • Hviler: Det skal avholdes en døgnhvile på minst 9 timer i hver 24-timersperiode. En ukehvile på minst 24 timer skal avholdes etter mansimalt 6 24-timersperioder (eller 144 klokketimer) Det er ikke krav om at ukehvilen på 24 timer som tas i denne perioden skal kompenseres. Dersom en sjåfør har ukehvile som skal kompenseres fra før unntaket ble innført, må denne kompenseres.
  • Etter kjøre- og hviletidsreglene, kan en fører som utfører transport som faller inn under unntaket, kjøre/arbeide inntil 13 ½ time mellom to hviler. (15 timer – 2x 45 min)
  • Det er per dags dato, ikke gitt unntak fra «Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport» (FATS).

 

Artikkelen fortsetter under annonsen