Nytt motorvognregister på plass

 

Fredag ble det 40 år gamle motorvognregisteret skrudd av for godt, og nye, moderne system har tatt over.

 

Gjennom Autosys-prosjektet har Statens vegvesen fått på plass et nytt motorvognregister og utviklet digitale løsninger, som vil bidra sterkt til å effektivisere offentlig sektor. Motorvognregisteret inneholder informasjon om alle kjøretøy i Norge, hvem som eier dem, tekniske data osv. Politiet, Skatteetaten, bompengeselskapene, bilbransjen, verkstedbransjen, forsikringsselskapene og alle som kjøper og selger kjøretøy, er storbrukere av informasjon fra motorvognregisteret.

 

Autosys-prosjektet har siden det ble reetablert i 2013…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Fredag ble det 40 år gamle motorvognregisteret skrudd av for godt, og nye, moderne system har tatt over.

 

Gjennom Autosys-prosjektet har Statens vegvesen fått på plass et nytt motorvognregister og utviklet digitale løsninger, som vil bidra sterkt til å effektivisere offentlig sektor. Motorvognregisteret inneholder informasjon om alle kjøretøy i Norge, hvem som eier dem, tekniske data osv. Politiet, Skatteetaten, bompengeselskapene, bilbransjen, verkstedbransjen, forsikringsselskapene og alle som kjøper og selger kjøretøy, er storbrukere av informasjon fra motorvognregisteret.

 

Autosys-prosjektet har siden det ble reetablert i 2013 holdt seg godt innenfor prosjektrammen. Samfunnet har fått et moderne register for kjøretøy og førerkort. På tross av utviklingskostnaden, er det moderne motorvognregisteret lønnsomt for samfunnet. Bilbransjen sparer tid, publikum sparer tid og Vegvesenets egen saksbehandling blir mer effektiv. Lønnsomhetsanalyser anslår nytteverdien til nærmere 6,1 milliarder kroner når alle tjenestene er rullet ut.

 

– Dette har vi klart gjennom digital produksjon med veldig kompleks logistikk. Og vi bidrar til at enda flere handlinger knyttet til kjøretøy kan gjøres digitalt, sier Erik Johannessen, prosjektleder for Autosys-prosjektet.. – noe som jo er  spesielt viktig i disse dager.

 

Stor økonomisk nytte for samfunnet

Den nye løsningen er en av de mest komplekse og største innenfor offentlig administrasjon i Norge. Den legger til rette for stor samhandling mellom offentlige etater, organisasjoner, privat næringsliv og privatmarkedet. Systemene oppfyller og støtter i stor grad Regjeringens «Digitale agenda for Norge» og gir en betydningsfull økonomisk gevinst til det norske samfunnet. En utvidet bruk av disse digitale løsningene vil øke samfunnsnytten ytterligere i tiden framover.

 

– Vi har beregnet at det nye motorvognregisteret, er navet for en årlig omsetning på ca. 300 mrd. kr. i form av avgifter, gebyrer, forsikringer osv. Samtidig vil samfunnet spare tid knyttet til kjøretøyadministrasjon og transaksjoner, få større grad av sikkerhet og trygghet, og bedre kvalitet på data sier Johannessen,.

 

– I tillegg gir løsningen store miljøbesparelser f.eks. ved å slippe kjøring til og fra trafikkstasjoner eller kjøretøyforhandlere, i og med at det nye systemet gjør det enklere å opprette selvbetjeningsløsninger.

 

Et historisk tilbakeblikk

Statens vegvesen har mange forskjellige datasystemer, men motorvognregisteret har vært det eldste og hadde stort behov for oppgradering og utskiftning, siden både programvaren og operativsystemet var utdaterte. Den spede begynnelsen til motorvognregisteret startet forsiktig med hullkort og magnetbånd tidlig på 1970-tallet. Det første databaserte registeret kom i 1981, og det er denne 40-åringen som nå omsider har blitt byttet ut. Det nye registeret har god funksjonalitet med plass til en mengde tekniske og kommersielle data for ca. 11 millioner kjøretøy, opplysninger som mange har behov for og kan dra nytte av i mange sammenhenger.

 

– Etterspørselen etter data fra motorvognregisteret har økt kraftig de siste årene. I 2014 håndterte motorvognregisteret 8 millioner transaksjoner pr. måned. I 2019 økte dette til opp mot 30 millioner transaksjoner og spørringer månedlig, forteller Erik Johannessen.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen