Hyundai KONA electric – Oppgradert

  Hyundai KONA electric har hengt med en stund, men ventelistene har vært lange. Leveringsproblematikk deler de med en lang rekke elbiler, men endelig ser det ut til å løsne. Norge skal prioriteres med biler. Det betyr ikke bil på dagen riktig ennå, men langt kortere ventetid enn tidligere. Dette er gode nyheter, samtidig er…

Gir mest nytte for trafikantene

Vegvesenet planlegger for utvikling av transportsystemet i årene for 2022 – 2033. Foto: Knut Opeide   Statens vegvesen leverte nylig sin utredning til Samferdselsdepartementet om prioriteringer i neste NTP-periode for årene 2022 – 2033. Departementet har bedt Vegvesenet om å rangere nye, store prosjekter for 2022 – 2027 etter samfunnsmessig lønnsomhet.  Dette skal synliggjøre hvilke…