Ny teknologi = revolusjon!

Pilot i Oslo og Trondheim: Skjermen viser at bilen befinner seg i en skolesone. Foto: Terje Moen.   Står veibommene for fall? I høst ble geofencing testet i Oslo og Trondheim. Teknologien kan endre kjørevanene våre.   «Norske byers planer for å øke sykling, gåing og kollektivtrafikk er vurdert. Konklusjon: De holder ikke mål.» Det skrev…

Suksess for klimavennlig asfalt

Statens vegvesen jobber nå sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter. (Illustrasjonsfoto: Bente Tovik).   Årets asfaltsesong er over og forsøket med fokus på klima i Statens vegvesen, Region…