Slitte dekk og farger

Dette vogntoget måtte gebyrlegges for slitte dekk og manglende kjettinger. (Foto: Statens vegvesen).

 

– Noen tungbiler kjører fortsatt med for dårlige dekk og mangelfull kjettingutrustning, sier Geir Thomas Finstad, leder for faggruppe Hedmark i Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen.

 

Nye gebyrregler for dekk har trått i kraft – ikke alle har fått det med seg

I en nattkontroll på Husum kontrollstasjon i Løten i Hedmark, ble det kostbart å ha slurvet med «vinterskoningen» på tungbilene for enkelte av transportfirmaene.

– Et norsk vogntog må betale et gebyr på  22 400 kroner for syv slitte dekk og manglende kjettinger. I…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Dette vogntoget måtte gebyrlegges for slitte dekk og manglende kjettinger. (Foto: Statens vegvesen).

 

– Noen tungbiler kjører fortsatt med for dårlige dekk og mangelfull kjettingutrustning, sier Geir Thomas Finstad, leder for faggruppe Hedmark i Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen.

 

Nye gebyrregler for dekk har trått i kraft – ikke alle har fått det med seg

I en nattkontroll på Husum kontrollstasjon i Løten i Hedmark, ble det kostbart å ha slurvet med «vinterskoningen» på tungbilene for enkelte av transportfirmaene.

– Et norsk vogntog må betale et gebyr på  22 400 kroner for syv slitte dekk og manglende kjettinger. I tillegg ble det kjøreforbud og ilagte gebyrer for ytterligere ti vogntog/varebiler på til sammen 24 000 kroner. Denne summen inneholder både gebyr for dårlige dekk, manglende kjettinger, overlast og sikthindringer, forteller Finstad.

 

Krav til vinterdekk

Vinterdekk kan være med eller uten pigg. Dekkene skal være merket med «M+S», «MS», «M&S», «M-S», «Mud and Snow» og/eller «3PMSF» eller «3 Peak Mountain Snowflake» (Alpe-symbolet).

Fra og med vintersesongen 2020/2021 er det obligatorisk å benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler på bil og buss med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

 

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for liten mønsterdybde eller uten riktig merkede vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt, er:

  • 2000 kroner per dekk for motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg.

 

 

For manglende kjetting er gebyret:

  • 750 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt til og med 7 500 kg.
  • 1 200 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg.
  • 1 500 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg som trekker en tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

 

 

Det gis ett gebyr per manglende kjetting. I stedet for gebyr kan anmeldelse være aktuelt ved alvorlige tilfeller av manglende sikring av veigrep. Bruksforbud ved utilstrekkelig veigrep kan ilegges uavhengig av gebyr eller anmeldelse.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.

 

 

Vogntog (motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

  • En tilpasset motorvognenes forhjul
  • Fire tilpasset motorvognens drivhjul
  • To tilpasset tilhengerens hjul

 

 

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.

Les mer om «Dekk på tunge kjøretøy» på Vegvesenets nettsider.

 

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen