Revolusjonerende mobilitetsprosjekt i Halden

Leie-elbil på lading! Fv.: Martin Vik (Halden kommune), Kjetil Ulving-Tufte, Kjetil Hulbach og Per Gjerløw (Schneider Electric).

 

Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et revolusjonerende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til de kommuneansatte og innbyggerne sin disposisjon.

Kommunen leier 20 elbiler mellom 08.00 og 16.00 fem dager i uken til kommunens ansatte for jobbreiser. I tillegg kan ansatte, innbyggere og turister leie elbilene på kveldstid og i helgene. Som en del av prosjektet er det også opprettet en utlånsordning for elsykler til ansatte.

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Leie-elbil på lading! Fv.: Martin Vik (Halden kommune), Kjetil Ulving-Tufte, Kjetil Hulbach og Per Gjerløw (Schneider Electric).

 

Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et revolusjonerende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til de kommuneansatte og innbyggerne sin disposisjon.

Kommunen leier 20 elbiler mellom 08.00 og 16.00 fem dager i uken til kommunens ansatte for jobbreiser. I tillegg kan ansatte, innbyggere og turister leie elbilene på kveldstid og i helgene. Som en del av prosjektet er det også opprettet en utlånsordning for elsykler til ansatte.

Martin Vik er leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune, og leder mobilitetsprosjektet. Han forklarer mer om formålet med prosjektet:
– Vi ønsker å gjøre byen attraktiv for Haldens innbyggere, og tiltrekke oss flere folk. For å oppnå dette vil vi legge til rette for klimavennlige tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Vi vil motivere og engasjere både kommunalt ansatte og innbyggere til å ta i bruk mer miljøvennlige mobilitetsløsninger. Prosjektet skal også tilrettelegge for at personer med begrensede ressurser skal få tilgang på bil.

 

God stemning på rådhusplassen. Fv.: Paul Chaffey, Martin Vik og Thor Edquist.

 

Kommunen mottok 2,375 millioner kroner i Klimasats-midler for å iverksette mobilitetsprosjektet. Ved å begrense bruk av private biler i arbeidstiden reduserer man også CO₂-utslipp. I tillegg senker man kommunens kostnader knyttet til kjøregodtgjørelser og tilrettelegger for innbyggere uten tilgang på ─ eller råd til ─ egen bil.

Mobilitetsprosjektet ble offisielt åpnet 24. januar av Paul Chaffey, statssekretær for den nyutnevnte digitaliseringsministeren Nikolai Astrup. Etter å ha talt i rådhuset fikk han kjøre et par testrunder rundt Fisketorget med ordfører Thor Edquist i en av de nye elbilene.

– Halden er en av kommunene som viser veien i det grønne skiftet, sa Chaffey fra talerstolen.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen