Trives godt som ”vaktbikkje”

 

Han er inne i sitt åttende år som distriktsleder av Trygg Trafikk Østfold, og oppgaven er mange. Nå er det mørketid, noe som igjen gjør at Paal-Gunnar Mathisen og andre i denne organisasjonen har fokus på refleksbruk.

 

 • Navn: Paal-Gunnar Mathisen
 • Alder: 48 år
 • Sivilstatus: Samboer , 1 sønn og en stedatter.
 • Stilling: Distriktsleder Trygg Trafikk
 • Bor: Jeløya
 • Fritid: Moss frivillige saluttkompani, sykling landevei

 

-Det er mørkt langs veiene våre, og folk må bruke refleks. Dessverre gjør ikke alle det, selv om vi i Østfold er blant de beste i landet, så er det fortsatt mange…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Han er inne i sitt åttende år som distriktsleder av Trygg Trafikk Østfold, og oppgaven er mange. Nå er det mørketid, noe som igjen gjør at Paal-Gunnar Mathisen og andre i denne organisasjonen har fokus på refleksbruk.

 

 • Navn: Paal-Gunnar Mathisen
 • Alder: 48 år
 • Sivilstatus: Samboer , 1 sønn og en stedatter.
 • Stilling: Distriktsleder Trygg Trafikk
 • Bor: Jeløya
 • Fritid: Moss frivillige saluttkompani, sykling landevei

 

-Det er mørkt langs veiene våre, og folk må bruke refleks. Dessverre gjør ikke alle det, selv om vi i Østfold er blant de beste i landet, så er det fortsatt mange som ikke skjønner eller vil tenke på hvor farlig det er å gå eller sykle langs veiene uten refleks og lys. Og når vi nå går inn i julebordsesongen kommer jeg med en oppfordring om å feste refleksbrikker til ytterklærne som skal brukes til og fra festen. Mange er mørkkledde og tenker ikke på refleks når det venter god mat, fest og moro. Og det skjer dessverre ulykker forbundet med dette hvert år, sier Paal-Gunnar.

 

Distriktslederen har sin base midt i Moss sentrum på et kontor i Statens vegvesens bygning. Han har en kollega i en 20 prosent stilling, ellers blir det mye alenejobbing på kontoret, men også mange turer ut til kommune-administrasjoner, barnehager og skoler i hele fylket. Trafikksikkerhet står sentralt i nesten alt Paal-Gunnar foretar seg, og han blir ofte hørt.

 

Påvirkningskraft

-Føler at jeg har påvirkningskraft der jeg kommer med mine og Trygg Trafikks synspunkter og forslag til løsninger. Når jeg er ute i kommunene eller i barnehager og skoler blir jeg godt mottatt overalt. Er jo ”den snille gutten i klassen”, og min jobb er å bistå og veilede. Hele tiden jobbes det med å gjøre områdene rundt barnehager og skoler mer trafikksikre, og se på blant annet utfordringer med skyssing til og fra. Sikring av barn i bil er blant annet et tema. Noen ganger gjennomføres kontroller, og politiet må dessverre gripe inn når vi ser at barn er for dårlig sikret i bil. For å sette fokus på dette er det viktig for meg å være til stede -også i fylkeskommunen og i kommuneadministrasjonene.

 

-Jeg sitter i plan- og trafikkgruppen i Statens vegvesen der jeg leter etter gode svar. Får jeg ikke det, går jeg videre til svarene er tilfredsstillende. Stiller mange spørsmål og forventer svar. Som engasjert i Trygg Trafikks fagrupper ”Barn i bil”- «Sykkel»- og «kurs og opplæring» forsøker jeg hele tiden å påvirke så godt jeg kan, selv om vi ikke er beslutningstakere. Jobben min er å være en slags ”vaktbikkje”. Det trives jeg godt med.

 

Innspill fører frem

-Heldigvis ser vi ofte at Trygg Trafikks innspill fører frem. For eksempel ville regjeringen skrote strekningsmålingene med fotobokser for en stund tilbake. Her jobbet vi intens, og fikk med Stortinget på å fortsette med dette. Regjeringen snudde. Alle fotobokser bidrar til trafikksikkerhet, og kan ikke fjernes før man erstatter dem gjennom å ta i bruk andre tiltak som veier opp.

 

Paal-Gunnar Mathisen forteller at trafikken i Østfold øker mer enn mange andre steder i landet, mye på grunn av at det her er mange tunge innfartsårer som fører til og fra byene.

-Det er nok å jobbe med i Østfold. Vi har et variert trafikkbilde, men økende trafikk gjør at det er mye å ta tak i fremover. Alle aktørene i trafikken må arbeide for en nullvisjon av skadde og døde. Hastigheter er ofte på agendaen, og nå snakkes det om 120 km/t. fartsgrense på motorveiene. Trygg Trafikk er ikke tilhenger av det, fordi vi vet at høyere fart gir større risiko for ulykker. Nå er det midtdelere på motorveiene, så skal farten økes noe sted, så er det her. Men skal vi gå inn for dette, må vi ta det igjen et annet sted i forhold til nullvisjonen -og kanskje gå ned på farten på landeveiene. Uansett er det viktig at folk forstår kriteriene for de fartsgrensene som settes.

 

Sykkel

Apropos landevei, så er Paal-Gunnar ofte der, på sykkel. En del av fritiden brukes nemlig på to hjul for treningens skyld.

-Når våren kommer og jeg kan rulle ut på veien med landeveissykkelen min, føler jeg virkelig at jeg lever med veistøv, trafikk og noen ganger irriterte bilister. Da kan jeg virkelig føle at vi har mange oppgaver å jobbe med. Blant annet får man en påminnelse om hvor viktig det er med separat trafikk, Bilister, syklende og gående hver for seg. Her gjelder det å tenke smart og som alle skjønner er det langt frem. Det er uansett viktig at hver enkelt trafikant bidrar og bruker hodet, så må de som bestemmer bruke tid og ta riktige avgjørelser.

 

Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og skal bidra til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Organisasjonens samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Brennende engasjement

-Da jeg fikk jobben i Trygg trafikk, følte jeg at jeg hadde kommet hjem. Har siden ungdommen hatt et brennende engasjement for trafikksikkerhet, spesielt innen emne rus og fart. I Trygg Trafikk arbeider jeg for at ingen skal bli skadet i trafikken, og jeg mener det er nok arbeidsoppgaver for meg helt frem til jeg går av med pensjon. Har ingen store vyer, men gleder meg i stedet for hvert år dødstallene i trafikken synker, sier Paal-Gunnar Mathisen.

 

 

Fakta:

 • Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet.
 • Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter.
 • Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet.
 • Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.
 • Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom distriktskontorene. Distriktslederne er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk.
 • Kjerneoppgaver for distriktskontorene er å påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge i fylket får en trafikksikker oppvekst, samt å påvirke alle trafikanter til å ta riktige valg i trafikken.
 • Trygg Trafikk er en ikke-kommersiell landsdekkende medlemsorganisasjon, og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige trafikksikkerhetsarbeidet.

 

Viktig å bruke refleks i mørketiden.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen