Fem drepte i trafikkulykker i Østfold i 2018

Foto: Statens vegvesen

 

Fem personer omkom på vegene i Østfold i 2018. Året før mistet tre personer livet i trafikkulykker i fylket.

 

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 12 mennesker livet på vegene i Østfold.

 

Fotgjengerulykken i Eidsbergveien i Askim sentrum 21. desember var den siste dødsulykken på vegene i Østfold i 2018. En 61 år gammel kvinne omkom av skadene hun fikk etter at hun ble påkjørt av en lastebil.

 

I de andre dødsulykkene omkom en 87 år…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Foto: Statens vegvesen

 

Fem personer omkom på vegene i Østfold i 2018. Året før mistet tre personer livet i trafikkulykker i fylket.

 

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 12 mennesker livet på vegene i Østfold.

 

Fotgjengerulykken i Eidsbergveien i Askim sentrum 21. desember var den siste dødsulykken på vegene i Østfold i 2018. En 61 år gammel kvinne omkom av skadene hun fikk etter at hun ble påkjørt av en lastebil.

 

I de andre dødsulykkene omkom en 87 år gammel mann i en sykkelulykke i Fredrikstad. En 29 år gammel mann døde i en MC ulykke Sarpsborg. En 25 år gammel mann mistet livet i en utforkjøringsulykke i Sarpsborg. I den siste ulykken omkom en mann på 58 år i en kollisjon mellom personbil og vogntog på Rv. 111 i Fredrikstad.

 

Varig nedgang

Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold, sier ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned fra år til år.

 

– Et hvert liv som går tapt på vegene er ett liv for mye. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi blant annet har fått en varig effekt av utbyggingen av E6 og E18 gjennom fylket hvor de alvorlige møteulykkene er borte på de utbygde strekningene med midtrekkverk, sier Bechmann.

 

Vegvesenet i Østfold har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, forsterket midtoppmerking (rumlefelt) og innføring av forkjørsregulering på en del strekninger.

 

– Vi fortsetter dette arbeidet i 2019, og har fokus på sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Bechmann.

Det er en økende satsing på gang- og sykkelveger i Østfold, særlig i Sarpsborg og Fredrikstad hvor Bypakke Nedre Glomma utløser mange gode gang- og sykkeltiltak.

 

Hånda på rattet

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 107 i 2017 til 108 2018. Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på vegene i Norge etter 2. verdens krig. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 27 drepte i 2017 til 29 i 2018.

 

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og et godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at det er en synkende trend med færre dødsulykker.

 

– Trafikksikkerhet krever møysommelig arbeid over lang tid, og fordrer innsats på mange forskjellige områder og samarbeid mellom de ulike etatene, sier Bechmann.

 

Føreransvar

Samtidig understreker hun ansvaret bilførerne har.

 

– Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og tar hensyn til hverandre, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier vegvesen-direktøren.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen