Overstiger lovpålagte standarder

Nye Mercedes-Benz EQC har nylig gjennomgått omfattende kollisjonstester, der man i tillegg til det vanlige kollisjonsprogrammet, tester batteriet og alle strømrelevante komponenter. Resultatene viser at EQC i mange tilfeller overstiger lovpålagte standarder og krav.

Testene er gjennomført og validert ved Mercedes-Benz’ teknologisenter for kjøretøysikkerhet, det mest avanserte testsenteret i verden.

– Sikkerhet har alltid hatt førsteprioritet hos Mercedes-Benz, illustrert med innovasjoner som ABS, ESP, og deformasjonskarosseri. Når vi nå tar steget over i elektromobilitet er det med det samme fokuset på sikkerhet slik at våre kunder kan føle seg trygge, uansett drivlinje, sier Magnus Augdahl, Produktsjef Mercedes-Benz Personbil.

Robust

En…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nye Mercedes-Benz EQC har nylig gjennomgått omfattende kollisjonstester, der man i tillegg til det vanlige kollisjonsprogrammet, tester batteriet og alle strømrelevante komponenter. Resultatene viser at EQC i mange tilfeller overstiger lovpålagte standarder og krav.

Testene er gjennomført og validert ved Mercedes-Benz’ teknologisenter for kjøretøysikkerhet, det mest avanserte testsenteret i verden.

– Sikkerhet har alltid hatt førsteprioritet hos Mercedes-Benz, illustrert med innovasjoner som ABS, ESP, og deformasjonskarosseri. Når vi nå tar steget over i elektromobilitet er det med det samme fokuset på sikkerhet slik at våre kunder kan føle seg trygge, uansett drivlinje, sier Magnus Augdahl, Produktsjef Mercedes-Benz Personbil.

Robust

En ny underramme omgir elmotoren som er plassert i fronten av EQC, mens batteriet er innkapslet av en robust ramme med en integrert kollisjonsstruktur. Deformasjonselementer er montert mellom rammen og batteriet, og disse kan absorbere ytterligere krefter ved alvorlig sidebelastning. Et batterideksel i frontområdet av batteriet skal forhindre at det blir skadet av fremmedlegemer.

Høyspent sikkerhet

Høyspentsystemet kan slås av automatisk etter en kollisjon, avhengig av skadeomfanget. Her skilles det mellom en reversibel og en irreversibel utkobling. Når det slås av, reduseres spenningen til under en sikkerhetsrelevant spenningsgrense på svært kort tid. En annen egenskap ved sikkerhetskonseptet er at ladeprosessen automatisk begrenses dersom bilen blir utsatt for ytre påvirkning, som en kollisjon, når den står tilkoblet en hurtigladestasjon. Det er også avstengningspunkter hvor nødetater kan deaktivere høyspentsystemet manuelt. Batteripakken er i tillegg testet individuelt i utviklingssenteret til Deutsche ACCUMOTIVE, et heleid datterselskap av Daimler. Testkriteriene inkluderte batteriets oppførsel under kollisjon og når det gjennomtrenges av fremmedlegemer, der overoppheting og overbelastning også er simulert..

Automatisk nødanrop

Det som ulykken først er et faktum er en rekke systemer er på plass for å redusere følgene og for å lette redningsarbeidet. Så fort et beskyttelsessystem (f.eks. beltestrammer og airbag) utløses, gjennomføres en eller flere av følgende operasjoner, avhengig av ulykkens omfang og alvorlighetsgrad:

  • Automatisk aktivering av nødanrop fra Mercedes-Benz til beredskapstjenester om stedet og situasjonen.
  • Høyspentsystemet slås av
  • Andre trafikanter varsles om ulykken. Spesielt nyttig dersom det har skjedd rundt en sving.
  • Interiørbelysningen slås på
  • Fontvinduene åpnes for ventilasjon
  • Bilen låses opp
  • Elektrisk justerbar rattstamme heves
  • Et redningsmerke gir en direkte kobling til bilens redningsdatablad. Tilsvarende klistremerker festes til ladeluken og til motsatt B-stolpe i kjøretøyet.Redningstjenesten kan da scanne QR-koden med en smarttelefon for rask tilgang til redningsdatabladet, og dermed lette redningsoperasjonen.
  • Ved siden av redningsdatabladene har redningsassistentprogrammet for smarttelefoner og nettbrett også tredimensjonale visninger av kjøretøyet – nå også offline hvis det ikke er mobilnett tilgjengelig på ulykkesstedet.
Artikkelen fortsetter under annonsen