Tester biodrivstoff på traktorer (VIDEO)

I ett år skal 15 traktorer kjøres på fornybar diesel. Målet er å gjøre landbruket mer klimavennlig.

– Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.

I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk.

Norske bønder bruker 150 millioner liter diesel per år, noe som utgjør…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I ett år skal 15 traktorer kjøres på fornybar diesel. Målet er å gjøre landbruket mer klimavennlig.

– Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.

I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk.

Norske bønder bruker 150 millioner liter diesel per år, noe som utgjør cirka 7 prosent av klimautslippene i landbruket.

– Tidligere har gårdbrukerne hatt store problemer med biodrivstoff i form av startproblemer om vinteren og økt motorslitasje. Nå skal vi finne ut hvordan den nye dieselen virker. Vi tror fornybar diesel nå er blitt like bra som fossil diesel, sier Tove Hatling Jystad, utviklingsleder på Mære landbruksskole.

Drivstofftesten gjennomføres av Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, i samarbeid med Landbruk21 Trøndelag, Mære Landbruksskole og Høgskolen i Innlandet, Blæstad.

 

 

Furu og frityr

Biodieselen som brukes i dette prosjektet heter HVO. Den er laget av frityrolje og furuolje, og skal forhåpentligvis ikke ha de samme motortekniske utfordringene som tidligere varianter.

– En traktor koster kanskje en million. Man kan ikke bruke biodiesel dersom det viser seg at levetiden blir mye kortere fordi motorslitasjen er større. Dette må vi finne ut før vi begynner å ta det ordentlig i bruk, Lars Morten Rosmo.

En av gårdbrukerne som stiller traktoren sin til disposisjon er Oddvar Arne Austad fra Sparbu i Trøndelag. Han har ingen betenkeligheter med på «ofre» traktoren.

– Vi gårdbrukere er vi veldig avhengig av klimaet for å kunne dyrke og drive. Derfor var jeg aldri i tvil da jeg ble spurt. Risikoen for å ødelegge traktoren tror jeg er liten. Så langt fungerer den akkurat som den har gjort før, sier Austad.

Etter en måned med testing har forskerne ikke sett noen problemer.

– Vi holder på med oljeprøvene, så om litt vil vi se hvordan dieselen eventuelt påvirker motoren. Så langt går det veldig bra, sier Jystad.

Bærekraftig eller ikke?

Landbruket håper å ta bort en betydelig del av klimautslippene ved å gå over på biodiesel.

– Forutsetningen er at den er bærekraftig. Drivstoffet skal ikke produseres på palmeolje eller beslaglegge dyrket jord, sier Lars Morten Rosmo i Landbruk21.

Derfor gjennomføres det samtidig et prosjekt som kartlegger klimagevinsten ved å gå over til dagens beste biodiesel eller annet biodrivstoff.

– I dag produseres det for lite bærekraftig diesel. Når det i fremtiden blir mer å få tak i, vil våre traktorer være klar for å bruke den. Det skal dette forsøket sørge for, sier Rosmo.

Jakter klimaløsninger

Klimasmart Landbruk er et felles prosjekt som et samlet landbruk står bak. For å identifisere ulike grep som kan redusere klimaavtrykket i norsk matproduksjon, har prosjektet en jakt på klimaløsninger for landbruket. Biodrivstoff på traktorer er en av dem.

– Vi tror at mange av klimaløsningene i landbruket finnes der ute allerede. At nytenkende norske bønder, forskere og gründere allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Derfor har vi satt i gang en landsomfattende jakt, sier prosjektleder Tony Barman i Klimasmart Landbruk.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen