– Budsjettet gir ønsket forutsigbarhet i en krevende omstillingsfase

– Forslag til statsbudsjett for 2019 gir ro og forutsigbarhet for bilkjøpere og bransje, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen. – Norske bilkjøpere og vi som bilbransje er midt i en krevende omstilling, og det er derfor bra at Regjeringen gjennom sitt fremlegg til statsbudsjett bidrar til at omstillingen ikke blir vanskeligere enn nødvendig, sier Maarud.

 

Ber KrF sikre nødvendig flertall
– Vi er svært glade for at regjeringen har lyttet til råd fra bransjen og foreslått å bruke NEDC 2.0 som overgangsordning for avgiftsberegningen i 2019, sier Bjørn Maarud.

Det har frem til i høst…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Forslag til statsbudsjett for 2019 gir ro og forutsigbarhet for bilkjøpere og bransje, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen. – Norske bilkjøpere og vi som bilbransje er midt i en krevende omstilling, og det er derfor bra at Regjeringen gjennom sitt fremlegg til statsbudsjett bidrar til at omstillingen ikke blir vanskeligere enn nødvendig, sier Maarud.

 

Ber KrF sikre nødvendig flertall
– Vi er svært glade for at regjeringen har lyttet til råd fra bransjen og foreslått å bruke NEDC 2.0 som overgangsordning for avgiftsberegningen i 2019, sier Bjørn Maarud.

Det har frem til i høst hersket stor usikkerhet om hvordan engangsavgiften for nye biler vil se ut i 2019. Årsaken er at dagens målemetode for utslipp (NEDC) nå erstattes av et nytt målesystem (WLTP). Uten tilpasninger ville engangsavgiften for nye bensin- og dieselbiler ha økt kraftig – og det i en situasjon der det ennå ikke er nok elektriske modeller til å dekke alle behov.

– Vi ble lettet da finansministeren meldte om at de utsetter overgangen til WLTP, og nå forventer vi at KrF støtter og sikrer flertall for denne kloke løsningen, sier Maarud.

Økt utvalg av elbiler de kommende årene
Omleggingen til en utslippsfri personbilpark går fort. 60 prosent av alle nye biler solgt i første halvår i år er hel- eller delelektriske og dieselandelen er nå nede i 19 prosent.

– De neste årene vil det komme en rekke elektriske modeller i våre bilbutikker med lang rekkevidde, sier Bjørn Maarud. – En fornuftig elbilpolitikk og tilgang på stadig flere elektriske modeller fra produsentene, vil gi et bredere modellutvalg for norske bilkjøpere i tiden som kommer.

Vi bidrar gjerne til utforming av nytt bilavgiftsystem
Bilbransjen er i kraftig omstilling og våre kunder opplever både spennende og usikre tider. Med dagens elbilpolitikk har vi i dag en situasjon der mange tusen personer har satt seg på ventelister for nye elbiler. Dersom regjeringen når sitt mål om at bare nullutslippsbiler skal selges som nye biler innen 2025, vil det medføre kraftige endringer i statens inntekter fra bilsalg.

– Vi er positive til å gi innspill og være med og utforme et nytt bilavgiftssystem for perioden etter 2025, slik regjeringen viser til i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, er beskjeden fra Bjørn Maarud.

Artikkelen fortsetter under annonsen