10 000 passasjerer testet selvkjørende buss

En kundeundersøkelse viser at publikum ønsker selvkjørende busser velkommen, men også at det er nødvendig med ytterligere testing før slike busser kan bli en del av det ordinære rutetilbudet.

I sommermånedene juni, juli og august ble to selvkjørende busser, i regi av OBOS, Acando, Nobina, Bærum kommune, SmartCity Bærum og Ruter, satt i rute mellom Fornebu S og parkeringsplassen ved Storøyodden badeplass. Tilbudet var spesielt rettet mot badegjester på Fornebu, som en forlengelse av allerede etablerte transporttilbud.

– Vi tok initiativ til prosjektet for å lære hvordan selvkjørende busser mottas i nabolag og lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig kunnskap…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En kundeundersøkelse viser at publikum ønsker selvkjørende busser velkommen, men også at det er nødvendig med ytterligere testing før slike busser kan bli en del av det ordinære rutetilbudet.

I sommermånedene juni, juli og august ble to selvkjørende busser, i regi av OBOS, Acando, Nobina, Bærum kommune, SmartCity Bærum og Ruter, satt i rute mellom Fornebu S og parkeringsplassen ved Storøyodden badeplass. Tilbudet var spesielt rettet mot badegjester på Fornebu, som en forlengelse av allerede etablerte transporttilbud.

– Vi tok initiativ til prosjektet for å lære hvordan selvkjørende busser mottas i nabolag og lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig kunnskap som vi tar med oss videre når vi planlegger nye, store byutviklingsområder, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Passasjerene føler seg trygge

Kundeundersøkelsen viser at piloten med selvkjørende busser ble svært godt mottatt på Fornebu. I løpet av testperioden ble det gjennomført 10 000 reiser. Både bred forhåndsomtale og det fantastiske sommerværet bidro til at så mange testet tilbudet.

Kundeundersøkelsen viser at 80 prosent av de reisende oppgir nysgjerrighet som årsak til at de ville bruke den selvkjørende bussen. Holdningene til at det kommer selvkjørende busser i Oslo i fremtiden er positive (71 prosent). Befolkningen på Fornebu, og de som prøvde bussen, ble mer positive i løpet av perioden.

– Det er flott å se at innbyggerne er så nysgjerrige og klare til å ta imot nye og klimakloke transportmidler. Kommunen har også erfart at fremtidens busser stiller store krav til veivedlikehold, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.

Medtrafikantene blir usikre

Andelen som mener at selvkjørende busser er helt trygt økte under piloten fra 24 til 38 prosent. Samtidig fikk vi større kjennskap til hvordan selvkjørende busser virker i det sosiale samspillet i trafikken. Observasjoner viser at medtrafikanter blir usikre når de møter et kjøretøy uten en sjåfør de kan få blikkontakt med.

På Fornebu var det en vert om bord som kunne ta over kontrollen på kjøretøyet ved behov. Over halvparten av dem som ble intervjuet opplevde en ekstra trygghet ved å ha verten om bord. Samtidig svarte 71 prosent at det er sannsynlig at de ville tatt bussen selv om det ikke var en vert til stede.

Ruter skal i gang med flere pilotprosjekter

– Resultatene fra kundeundersøkelsene er veldig positive med tanke på at vi skal i gang med flere piloter. Andelen passasjerer som føler seg trygge øker markant etter at de har kjørt med bussen. Samtidig ser vi at det er utfordringer i samspillet mellom selvkjørende kjøretøy og andre trafikanter. Dette skal vi ta med oss når vi nå skal i gang med flere piloter, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

Interessen for selvkjørende kjøretøy er generelt stor i markedet og det må forventes selvkjørende kjøretøy i operasjon i flere deler av landet i løpet av det neste året. Teknologiutvikingen skjer raskt på dette området, men det er like fullt viktig å lære mer om hvordan denne type kjøretøy oppfattes av brukerne og av andre medtrafikanter.

Artikkelen fortsetter under annonsen