Flere blir bilentusiaster

Interessen for veteran- og entusiastbiler er økende. (Foto: Bjarne Refsnes)

 

Aldri før har det blitt solgt så mange veteranbiler i Norge. Det er ikke lenger bare rikinger eller mekkeglade som samler på gamle biler.

 

– Interessen for veteranbiler er økende i Norge, også blant vanlige folk, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

 

Omsetningen av personbiler som er 30 år eller eldre har økt jevnt og trutt de siste 10 årene. I 2017 ble det omsatt 13475 veteranbiler her til lands, mot 9317 i 2005, viser statistikken over eierskifter og bruktimport fra Opplysningskontoret for veitrafikken…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Interessen for veteran- og entusiastbiler er økende. (Foto: Bjarne Refsnes)

 

Aldri før har det blitt solgt så mange veteranbiler i Norge. Det er ikke lenger bare rikinger eller mekkeglade som samler på gamle biler.

 

– Interessen for veteranbiler er økende i Norge, også blant vanlige folk, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

 

Omsetningen av personbiler som er 30 år eller eldre har økt jevnt og trutt de siste 10 årene. I 2017 ble det omsatt 13475 veteranbiler her til lands, mot 9317 i 2005, viser statistikken over eierskifter og bruktimport fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

Det finnes cirka 200 000 registrerte veterankjøretøy i Norge. I tillegg kommer flere uregistrerte kjøretøyer og mange entusiastkjøretøyer av nyere årgang.

– Etterspørselen etter veteranbiler har økt formidabelt, og prisene på mange modeller har steget. I tillegg til entusiastene, så har vanlige folk fått opp øynene for veteranbiler. Kjøreglede, eierglede, kultur og sosialt samvær er noe av det som bidrar til den økte interessen, sier Skiaker.

 

Tidligere var den typiske bilentusiasten enten en rik mann med stor garasje eller en mekkeglad nerd med olje på hendene.

– Nå ser vi at helt vanlige folk, med familie og vanlig inntekt, skaffer seg en entusiastbil i tillegg til familiebilen. Mange ser også verdien i å bevare de historiske kjøretøyene og søker et sosialt miljø av folk med samme interesse, sier Skiaker.

 

Spør etter biler

Ved Norsk vegmuseum i Lillehammer merker de økt interesse for historiske kjøretøy.

– Et økende antall publikummere på museet etterspør også gamle veterankjøretøy. Henvendelsene kommer over skranken, på mail og telefon. Det viser at bilentusiasmen er stigende i befolkningen, sier direktør Geir Atle Stormbringer ved Norsk vegmuseum.

 

Nå blir de bilinteresserte bønnhørt. I 2019 åpner Norsk kjøretøyhistorisk museum, vegg i vegg med vegmuseet.

– Frem til nå har det ikke eksistert en nasjonal institusjon som ivaretar og formidler den rullende kulturarven. Nå har også departement og regjering blitt overbevist og gitt støtte til et nytt kjøretøymuseum. Vi skal vise et representativt utvalg av de bilene som har preget veiene våre, sier Stormbringer, initiativtaker til det nye museet.

 

Sprer glede

Mange av de med veteranbilinteresse er knyttet til en eller annen bilklubb. Selv om medlemstallene i kjøretøyklubbene er noenlunde stabile, tror de også at interessen for veteranbiler og entusiastkjøretøyer er økende.

– Mange av veteranbilentusiastene tiltrekkes av nostalgien og har en lengsel etter en annen tid da bilen hadde høyere status, sier generalsekretær Stein Christian Husby i LMK, Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber.

 

Kommer du med en fin gammal veteranbil, blir du sannsynligvis godt mottatt.

– Veterankjøretøyene har en sosial aksept på grunn av sin form og sjarm. De sprer glede når de kommer frem på merkedager som 17. mai og brylluper. Kjører du veteranbil kommer det garantert noen bort til deg og vil prate, sier Husby.

 

Lite støtte

I andre land har bilsamling en høyere status enn i Norge.

– I land som har bilproduksjon er bilinteressen ofte stor. England, Italia og Tyskland er lett å se hen til, men også Sverige. Det kan se ut som den norske kulturen og holdningene til både veteranbiler og øvrige entusiastbiler er i endring, sier Skiaker.

 

Selv om få vil motsi at veteranbiler er kulturminner på linje med gamle hus og båter, er det lite statlig støtte å hente for de som vedlikeholder dem.

– Veteranbilentusiastene gjør samfunnet en tjeneste ved å betale og holde vedlike gamle gjenstander med kulturhistorisk verdi. Derfor burde de også kunne motta en betinget støtte for å gjøre denne jobben, sier Børre Skiaker i KNA.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen