Takk for oppmerksomheten

3 av 10 dødsulykker skjer på grunn av alle små ting som tar oppmerksomheten vår når vi kjører. Statens vegvesen tar nye grep for å redde flere liv, og lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje.

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for farlig uoppmerksomhet
Vi snakker og spiser, hysjer på unger, bytter radiokanal, sjekker mobilen, tenker på jobben og middagen, stiller på speilet og leser kart. Alt dette i fart. Stort sett går det bra. Men i 3 av 10 dødsulykker i trafikken, er uoppmerksomhet medvirkende årsak.

– Mange…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

3 av 10 dødsulykker skjer på grunn av alle små ting som tar oppmerksomheten vår når vi kjører. Statens vegvesen tar nye grep for å redde flere liv, og lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje.

Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke.

Mange former for farlig uoppmerksomhet
Vi snakker og spiser, hysjer på unger, bytter radiokanal, sjekker mobilen, tenker på jobben og middagen, stiller på speilet og leser kart. Alt dette i fart. Stort sett går det bra. Men i 3 av 10 dødsulykker i trafikken, er uoppmerksomhet medvirkende årsak.

– Mange vil nok kjenne seg igjen, og kanskje få en liten vekker. Mange er oppmerksomme bak rattet, men ikke alle og ikke alltid. Vi ønsker å vise bredden av ting som bidrar til uoppmerksomhet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Uoppmerksomhet bak rattet handler om mye mer enn bruk av mobiltelefon, og det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig.

Få sekunder, mange meter
Å ta blikket bort fra veien gir stor risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. Mye av det vi gjør bak rattet, tar også mer enn to sekunder.

– På noen få, korte sekunder kan du tilbakelegge en strekning like lang som en fotballbane, nær sagt i «blinde». I trafikken er vi avhengig av å kunne stole på hverandre. Dette handler om godt samspill, vi må kunne stole på at de vi møter på veien har oppmerksomheten sin rettet mot bilkjøringen, sier Gustavsen.

Hovedfilmen i den nye kampanjen vil handle om de mange formene for uoppmerksomhet, og hvilken strekning man rekker å tilbakelegge, mens blikket, tankene eller hendene vandrer.

Bare én pott med oppmerksomhet
Vi liker å tro at vi kan gjøre mange ting samtidig. Når vi velger å gjøre andre ting samtidig som vi kjører, fordeler vi oppmerksomheten på flere aktiviteter.

-Vi mennesker har evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig, og gjøre raske skifter. Men vi har bare én pott med oppmerksomhet. Når du gjør flere ting samtidig, blir du mindre konsentrert om kjøringen. Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Gustavsen.

Statens vegvesen takker derfor for oppmerksomheten når du kjører bil.

-Ved et «takk» får budskapet en positiv inngang, som vi håper trafikantene vil ønske å følge opp og etterleve. Dine medtrafikanter fortjener din hele og fulle oppmerksomhet. Slik kan vi sammen redde enda flere liv i trafikken, sier Gustavsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen