Støtter kravet om økt alkolås-bruk

25. juni 2018 – MA – Rusfri Trafikk vedtok nylig på sitt landsmøte å jobbe for at det skal monteres alkolås i all persontransport mot vederlag på vei, inkludert taxi. Bakgrunnen er at regjeringen nylig vedtok at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag, fra 1. januar 2019 må ha alkolås.

Det må brukes moderne, tilgjengelig teknologi av godkjent standard for å hindre ruset kjøring, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, som er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Den frivillige organisasjonen arbeider mot rus i trafikken, og for økt trafikksikkerhet. MA – Rusfri Trafikks langsiktige…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

25. juni 2018 – MA – Rusfri Trafikk vedtok nylig på sitt landsmøte å jobbe for at det skal monteres alkolås i all persontransport mot vederlag på vei, inkludert taxi. Bakgrunnen er at regjeringen nylig vedtok at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag, fra 1. januar 2019 må ha alkolås.

Det må brukes moderne, tilgjengelig teknologi av godkjent standard for å hindre ruset kjøring, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, som er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Den frivillige organisasjonen arbeider mot rus i trafikken, og for økt trafikksikkerhet. MA – Rusfri Trafikks langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring, også kjent som Nullvisjonen.

Øker trafikksikkerheten

Folkehelseinstituttet anslår at så mange som en av tre drepte bilførere i trafikken er ruset. Førerne som er anmeldt for å ha vært påvirket av alkohol har en gjennomsnittspromille på 1,5. I tillegg ser vi at omkomne berusede bilførere svært ofte har for høy fart etter forholdene, eller kjører godt over fartsgrensen uten bruk av bilbelte. Bruk av alkolås vil gjøre det umulig å starte bilen under påvirket tilstand. Vi kan dermed bidra til å øke trafikksikkerheten betydelig, sier Kristoffersen.

Christian Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK, sier de støtter opp om vedtaket på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte nylig.

Vi mener MA – Rusfri Trafikk sitt arbeid er veldig viktig, og de er med på å sette fokus på viktigheten av å få installert alkolås på langt flere kjøretøy i Norge, sier han.

Slik regelverket nå blir utformet kan det ved senere endringer bli aktuelt med alkolåspåbud i andre kjøretøygrupper, som taxier.

Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag. Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Salvesen forteller at de har levert Dräger alkolås til flere taxi, buss- og transportselskap som allerede har innmontert utstyret i sine kjøretøy.

Hindrer alkoholpåvirket kjøring

Alkolåsen er en enkel teknisk løsning, som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol. Beslutningen fra samferdselsdepartementet om innføring av alkolås og vedtaket i Stortinget tidligere i vår kommer bare måneder etter at Statens vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

I planen blir montering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge, sier Christian Salvesen.

Vedtaket på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte er således helt på linje med vedtaket i denne planen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

Artikkelen fortsetter under annonsen