Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Trafikksikkerhetsforeningen tar opp kampen mot veidøden også denne sommer. Sommermånedene er den tiden på året med flest drepte og hardt skadde ute i trafikken. De fem siste årene har 46 personer omkommet og 229 blitt hardt skadd i gjennomsnitt hver sommer. Nå planlegger TSF ruten og vil dra ut på veien i sommer-Norge for å informere trafikantene om farene.

Lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier
– Jeg tror det er mange faktorer som er årsaken til alle disse tragiske ulykkene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Det er flere som kjører lengre…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Trafikksikkerhetsforeningen tar opp kampen mot veidøden også denne sommer. Sommermånedene er den tiden på året med flest drepte og hardt skadde ute i trafikken. De fem siste årene har 46 personer omkommet og 229 blitt hardt skadd i gjennomsnitt hver sommer. Nå planlegger TSF ruten og vil dra ut på veien i sommer-Norge for å informere trafikantene om farene.

Lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier
– Jeg tror det er mange faktorer som er årsaken til alle disse tragiske ulykkene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Det er flere som kjører lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier.

– Vi vet at høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak til 30% av dødsulykkene i 2017. Og med flere trafikanter på veiene i sommermånedene så gir dette økt risiko for frontkollisjoner og utforkjøringer, hvis uhellet først er ute, fortsetter Tangstad-Holdal.

Når flere kjører lengre strekninger blir det desto viktigere med hvile før man blir for trett.Selv korte stopp med en strekk hjelper godt på. Samtidig vil jeg oppfordrer trafikantene til å tenke mer over konsekvensene av å drikke alkohol og promillen dagen derpå.

Møteulykker tar flest liv
I 2017 var møteulykkenes andel av de trafikkdrepte hele 45 prosent, mens singelulykkenes andel av de omkomne var 27 prosent. Fotgjengerulykkene utgjorde 10 prosent av de omkomne i fjor, mot 11 prosent i 2016.

– Vi er dessverre på etterskudd når det gjelder å sikre våre høytrafikerte veier. Skulle vi ha sikret alle høytrafikerte veier slik veinormalen sier vi skulle, så gjenstår ca. 1800 km riksvei som i dag står usikret. Dette gjør at alle trafikantene må være oppmerksomme på de veiene som ikke er sikret og ta et ekstra ansvar når man ferdes på slike veier.

Vi har ingen å miste!
Alle trafikantene har et stort ansvar når vi ferdes ute i trafikken, og vi har ingen å miste!

– Til alle som skal ut i trafikken i sommer – vel fram og trygt hjem igjen, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Geirr Tangstad-Holdal mistet selv tre nære familiemedlemmer i en frontkollisjon på en usikret E39 i Rogaland den 17. juli 2006. Hans lillesøster, svoger og niese (5) omkom.

Artikkelen fortsetter under annonsen