Påbud om alkolås i busser fra neste år

23. mai 2018 – Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

Vi ser dette som veldig positivt og et første skritt i retning av at stadig flere kjøretøy i Norge vil få installert alkolås,sier Christian Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Alkolåsen er et…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

23. mai 2018 – Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

Vi ser dette som veldig positivt og et første skritt i retning av at stadig flere kjøretøy i Norge vil få installert alkolås,sier Christian Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Vi har levert Dräger alkolås til flere buss- og transportselskap som allerede har innmontert utstyret i sine kjøretøy. Låsen er en enkel teknisk løsning som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol.

Vi deler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens vurdering og kommentar i dag: 

Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjerer og omgivelser. Derfor øker vi tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser og minibusser.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vedtok tidligere i år at det det skulle bli gjort endringer i vegtrafikkloven.

Beslutningen fra samferdselsdepartementet i dag og vedtaket i Stortinget tidligere i vår kommer bare måneder etter at Statens Vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. – I planen blir innmontering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge, sier Christian Salvesen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

Artikkelen fortsetter under annonsen