Kanskje bomring i 2021

Prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Veum sier det tidligst vil bli bompenger i Sarpsborg i 2021.

 

Det blir ingen bompengeinnkreving i Sarpsborg før tidligst i 2021. I Fredrikstad er bompengestasjonene trolig operative fra høsten av.

 

I Sarpsborg gikk de første planene ut på at det skulle bli bompengeinnkreving fra 2019, men det var i den første planleggingsfasen. Resultatene fra grunnundersøkelser ved Yven viser kvikkleire og dårlig stabilitet. I følge Statens vegvesen kan ikke fylkesvei 109 bygges fullt ut på strekningen mens jernbanen fortsatt går her. Det kan gå mange år før det kommer en ny jernbanelinje mellom Fredrikstad…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Veum sier det tidligst vil bli bompenger i Sarpsborg i 2021.

 

Det blir ingen bompengeinnkreving i Sarpsborg før tidligst i 2021. I Fredrikstad er bompengestasjonene trolig operative fra høsten av.

 

I Sarpsborg gikk de første planene ut på at det skulle bli bompengeinnkreving fra 2019, men det var i den første planleggingsfasen. Resultatene fra grunnundersøkelser ved Yven viser kvikkleire og dårlig stabilitet. I følge Statens vegvesen kan ikke fylkesvei 109 bygges fullt ut på strekningen mens jernbanen fortsatt går her. Det kan gå mange år før det kommer en ny jernbanelinje mellom Fredrikstad og Sarpsborg -etter planen skal den være ferdig i 2026. Vinteren 2017 ble det besluttet at utvidelsen av fv. 109 forbi Yven skal skje som et byggetrinn 2, etter at nåværende jernbane er nedlagt. Byggetrinn 1 går fra Rolvsøysund til litt forbi Fredheimsveien -og på strekningen inn mot rundkjøringen ved Amfi Borg. Dette byggetrinnet innebærer gang- og sykkelveier, gangbru, underganger, bussholdeplasser, støyskjermer og rundkjøringer.

 

Kanskje i 2021

I følge Statens vegvesen forventes reguleringsplanen for strekningen Rolvsøysund-Alvim lagt ut til offentlig ettersyn i første halvdel av 2019 etter behandling i alle styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma.

 

-Det er ikke lett å si når bomringen rundt Sarpsborg blir etablert. Spørsmålet blir om man velger å ha et innkrevingssystem der man først etablerer et større prosjekt, og starter med betaling etterpå, som i Fredrikstad -eller om man kjører en parallelbetaling med et større utbygging. Men vi snakker uansett tidligst 2021, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Veum.

 

Kvalitetssikring

Og på nettsidene til Bypakke Nedre Glomma står det at dette vil skje videre: ”Etter at Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har vedtatt de respektive reguleringsplanene, skal prosjektets kostnadsanslag til ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Deretter skal Stortinget behandle en bompengeproposisjon. Tidligst mulig byggestart for fylkesvei 109 vil være 2021. Det er foreløpig for tidlig å si hvor på fylkesveien byggingen vil starte”.

 

Flere veiprosjekter

-I Sarpsborg er det også flere prosjekter som er i gang og står for tur. I vinter startet byggingen av to gang- og sykkelveier langs deler av Skjebergveien og Rokkeveien. Arbeidene her skal være ferdig høsten 2019. Riksvei 111 mellom Hafslund skole og Dondern skal utvides. Her blir det kollektivfelt i begge retninger og tilrettelagt for fotgjengere og syklister, forteller Tore Veum.

 

I følge planene skal det også anlegges kollektivfelt og vei for fotgjengere og syklister i retning Sarpsborg sentrum langs riksvei 111 fra Rådhusveien til Dondern. Det skal også vurderes tiltak for de som går og sykler langs fylkesvei 118.

 

Resultatene fra grunnundersøkelser ved på fylkesvei 109 ved Yven viser kvikkleire og dårlig stabilitet. Bildet er tatt mot Sarpsborg.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen