Flere positive til selvkjørende biler

En fersk undersøkelse fra Continental viser at flere nordmenn er positive til selvkjørende biler enn for to år siden.

Bilene blir stadig mer avanserte, og i bilbransjen er det stor enighet om at såkalte autonome, eller selvkjørende, biler vil være en del av trafikkbildet om ikke alt for mange år. Det tyske konsernet Continental utvikler, i tillegg til dekkene de kanskje er mest kjent for, en stor del av teknologien som er nødvendig for at det skal bli en realitet. De har også et mål kalt Vision Zero, som går ut på at det skal være null ulykker,…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk undersøkelse fra Continental viser at flere nordmenn er positive til selvkjørende biler enn for to år siden.

Bilene blir stadig mer avanserte, og i bilbransjen er det stor enighet om at såkalte autonome, eller selvkjørende, biler vil være en del av trafikkbildet om ikke alt for mange år. Det tyske konsernet Continental utvikler, i tillegg til dekkene de kanskje er mest kjent for, en stor del av teknologien som er nødvendig for at det skal bli en realitet. De har også et mål kalt Vision Zero, som går ut på at det skal være null ulykker, null skadde og null drepte i trafikken.

– Selvkjørende bilerer avgjørende for at vi skal kunne nå dette målet. Det er et stort mål, men vi tror det er mulig dersom mennesker og teknologi kan spille enda bedre på lag enn i dag. Derfor er det avgjørende at folk flest har tillitt til at denne teknologien fungerer som den skal, sier produktsjef for Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

I en fersk, landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Continental svarer 42 prosent av de spurte at de ville turt å sitte på i en selvkjørende bil. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra oktober 2015.

Store forskjeller i både kjønn og aldersgrupper

Det har vært en økning i andelen som sier at de ville turt å sitte på i en selvkjørende bil i nesten alle grupper. Kun blant nordlendingene i undersøkelsen er det en liten statistisk signifikant nedgang.

Det er imidlertid fortsatt stor forskjell på de ulike gruppene – både når det gjelder kjønn og alder. For mens andelen menn som svarte ja har økt fra 46% til 53%, er det fortsatt vesentlig færre kvinner som ville turt å sitte på med en selvkjørende bil. I den nye undersøkelsen svarer 29% av kvinnene det samme – mot 27% for drøye to år siden.

Det er også stor forskjell på de ulike aldersgruppene. De mellom 30 og 44 år er mest positive i begge undersøkelsene, og i den siste svarer 52% at de ville turt å sitte på med en selvkjørende bil. De over 65 år er mest negative (29%), men har samtidig hatt den største økningen – på drøyt ti prosentpoeng.

Når det gjelder geografiske skiller, er Oslofolket mest positive (48%), mens nordlendingene er mest skeptiske (37%).

– Det er veldig gledelig å se at stadig flere blir positive til denne teknologien. Dette vil naturligvis være veldig godt testet og slik teknologi vil definitivt være forebyggende når det etterhvert rulles ut på norske veier, sier Knudsen i Continental.

Artikkelen fortsetter under annonsen