Færre drepte i MC-ulykker i Østfold

Tallet på drepte i MC-ulykker i Østfold har gått kraftig ned de siste ti årene. Samtidig har det blitt flere hardt skadet i ulykker på lett og tung motorsykkel.

 

Statens vegvesen, Region øst har undersøkt ulykkesstatistikken for drepte, hardt skadde og skadde i MC ulykker i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland i fire års periodene 2003-2006 og 2013-2016.

 

Tallet på årlige drepte motorsyklister i Østfold gikk ned fra ni til tre fra første til siste fire års periode. Samtidig økte tallet på hardt skadde fra 21 til 47 personer. Tallet på MC førere som fikk lettere…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tallet på drepte i MC-ulykker i Østfold har gått kraftig ned de siste ti årene. Samtidig har det blitt flere hardt skadet i ulykker på lett og tung motorsykkel.

 

Statens vegvesen, Region øst har undersøkt ulykkesstatistikken for drepte, hardt skadde og skadde i MC ulykker i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland i fire års periodene 2003-2006 og 2013-2016.

 

Tallet på årlige drepte motorsyklister i Østfold gikk ned fra ni til tre fra første til siste fire års periode. Samtidig økte tallet på hardt skadde fra 21 til 47 personer. Tallet på MC førere som fikk lettere skader gikk ned fra 156 til 120 motorsyklister.

 

I de fem fylkene i Region øst ble antall drepte i MC-ulykker redusert fra 35 til 25. Tallet på motorsyklister som fikk harde skader i trafikkulykker, økte fra 148 til 195. Samtidig gikk tallet på motorsyklister som kom fra ulykken med lettere skader ned fra 759 til 526.

 

Leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Region øst, Kjell Seim, mener ulykkesutviklingen er ekstra positiv, siden tallet på registrerte motorsykler har økt kraftig med 67.000 til 184.000 lette og tunge motorsykler fra 2006 til 2016 i Norge.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen