8,2 millioner over Svinesundsforbindelsen

Svinesundsforbindelsen AS hadde i 2017 et driftsresultat på 172 millioner kroner etter nesten 8,2 millioner passeringer over de to bruene mellom Norge og Sverige. [12.06.2018]

Svinesundsforbindelsen AS avholdt tirsdag generalforsamling i selskapet. Forventet nedbetaling av selskapets gjeld er i 2021 gitt at dagens trafikk og finansvilkår er det samme.

Flere biler

Det er registrert nesten 8,2 millioner passeringer i 2017, fordelt på 90,5 prosent lette og 9,5 prosent tunge kjøretøy.

Trafikkveksten i 2017 er på 2 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt tilfredsstillende drift i 2017, med en markant nedgang av driftskostnader på…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Svinesundsforbindelsen AS hadde i 2017 et driftsresultat på 172 millioner kroner etter nesten 8,2 millioner passeringer over de to bruene mellom Norge og Sverige. [12.06.2018]

Svinesundsforbindelsen AS avholdt tirsdag generalforsamling i selskapet. Forventet nedbetaling av selskapets gjeld er i 2021 gitt at dagens trafikk og finansvilkår er det samme.

Flere biler

Det er registrert nesten 8,2 millioner passeringer i 2017, fordelt på 90,5 prosent lette og 9,5 prosent tunge kjøretøy.

Trafikkveksten i 2017 er på 2 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt tilfredsstillende drift i 2017, med en markant nedgang av driftskostnader på 10,8 millioner kroner i forhold til året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak høye kostnader i 2016 etter ombygging til automatisk bominnkreving.

Økt resultat

De samlede bruttoinntekter i 2017 ble 196 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 24 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 172 millioner kroner, som er en forbedring på 18,2 millioner fra 2016.

Selskapet har en total lånegjeld på 339 millioner kroner ved årsskiftet 2017-18 etter at det ble nedbetalt nesten 196 millioner på selskapets lån i 2017.

Om Svinesundsforbindelsen AS

Svinesundsforbindelsen AS har som formål å fullfinansiere Norges andel av Svinesundsforbindelsen mellom Norge og Sverige. Hele vegprosjektet, både Norges og Sveriges andel, strekker seg fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge – og omfatter to kilometer motorveg på svensk side, drøye fire kilometer motorveg på norsk side og en 700 meter lang bru mellom disse.

Innkrevingen av bompenger skjer både på ny og gammel Svinesundbru.

Innkrevingen startet 1. juli 2005 og vil opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen