Rekordlave tall – To drept i mars-trafikken

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen blir intervjuet av journalist / repporter Jøte Toftaker i NRK Dagsrevyen i forbindelse med at Statens vegvesen planlegger en massiv satsing på elektriske ferjer.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

To omkom på norske veier i mars. 16 har mistet livet i årets tre første måneder. Begge er rekordlave tall.

– Dette er de laveste tallene vi har hatt etter et første kvartal siden vi startet å lage skikkelig statistikk. Jeg tror derfor vi må minst 70-80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest møteulykker
I mars omkom to i trafikken, noe som er fire færre enn samme måned i fjor.
Statens…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

To omkom på norske veier i mars. 16 har mistet livet i årets tre første måneder. Begge er rekordlave tall.

– Dette er de laveste tallene vi har hatt etter et første kvartal siden vi startet å lage skikkelig statistikk. Jeg tror derfor vi må minst 70-80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest møteulykker
I mars omkom to i trafikken, noe som er fire færre enn samme måned i fjor.
Statens vegvesens foreløpige tall viser at 16 personer drept i årets første kvartal. Tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert mellom 17 til 36.
Møteulykker dominerer årets dødsulykker, men også utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker går igjen.  Tre av fire omkommer i en personbil.
I 2017 omkom 107 i trafikken, som er det laveste tallet på over 70 år.
I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

Seks fylker uten dødsulykker
Flest dødsulykker så langt i 2018 har det vært i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder, som alle har tatt to dødsulykker.
Så langt i år har ingen mistet livet på veiene i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.
Av de 16 trafikkdrepte i årets tre første måneder var hele 12 menn.

Felles ansvar
– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange. Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier vegdirektøren.
Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.
– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, tiltak i virksomheter avhengig av transport, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre blir drept og hardt skadd i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen kan hver og en bidra til at døds- og skadetallene fortsetter å synke, er oppfordringen fra Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen rykker ut og analyserer alle dødsulykkene i trafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen