Enklere, raskere og oftere

 

Det er målet med omleggingen av busstilbudet i Østfold. I løpet av 2018/2019 får Østfold et nytt og forbedret tilbud.  Forslaget for Nedre Glommaregionen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2017, og vil starte allerede 25. juni. Nå står resten av Østfold for tur.

 

Tekst: Øivind Karlsen

 

Som grunnlag for et nytt tilbud har konsulentselskapet Urbanet Analyse og Asplan Viak sett nærmere på hvor og når reiser foretas i Østfold, samt dagens og fremtidige planer for lokalisering av arbeidsplasser og boligområder. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og alle har hatt mulighet til å gi innspill til nye…

Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Det er målet med omleggingen av busstilbudet i Østfold. I løpet av 2018/2019 får Østfold et nytt og forbedret tilbud.  Forslaget for Nedre Glommaregionen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2017, og vil starte allerede 25. juni. Nå står resten av Østfold for tur.

 

Tekst: Øivind Karlsen

 

Som grunnlag for et nytt tilbud har konsulentselskapet Urbanet Analyse og Asplan Viak sett nærmere på hvor og når reiser foretas i Østfold, samt dagens og fremtidige planer for lokalisering av arbeidsplasser og boligområder. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og alle har hatt mulighet til å gi innspill til nye busstilbud.

 

Rapport

Urbanet Analyse konkluderte i sin rapport med at busstilbudet i Nedre Glomma kunne gjøres mer effektivt. Det er for mange busslinjer og ulike kjøretraseer som gjør at tilbudet både er vanskelig å sette seg inn i gir relativt få avganger på den enkelte linje. Konsulentene har anbefalt å etablere et nett av hovedlinjer – stamlinjer – som betjener områder med de største reisestrømmene.  I områder med mindre reisebehov etableres lokale busslinjer, såkalte sekundærlinjer, som kommer i tillegg til skolebusser og bestillingstilbud.

 

11 stamlinjer

Noen områder får stamlinjer, mens andre får sekundærlinje eller vil betjenes med bestillingstilbud. Det er planlagt totalt 11 stamlinjer i Sarpsborg og Fredrikstad, og samtlige vil trafikkere bussterminalene i Sarpsborg og Fredrikstad. Det er en forutsetning at traseene på stamlinjene er mest mulig rettlinjet, slik at kjøretiden blir så liten som mulig. Stamlinjene vil være hovedrutene i Nedre Glomma, og utgjøre stammen i kollektivtilbudet. I det nye tilbudet vil omtrent 60 prosent av produksjonen gå til å betjene stamlinjenettet.

Totalt bor 70-80 prosent av innbyggerne i Fredrikstad og Sarpsborg mindre enn 500 meter i luftlinje fra det foreslåtte stamlinjenettet. I rushtiden får ca. 80 prosent av befolkningen et bedre busstilbud uansett hvilket reisemål de har. Utenfor rushtid er det litt under halvparten som får et bedre tilbud. Dette skyldes først og fremst at rushtidsreisene er prioritert i det nye tilbudet.

Sekundærlinjer

Utover stamlinjene vil det i de mer spredtbygde bynære områdene i Nedre Glomma være sekundærlinjer. Dette er faste bussruter som er planlagt etter trafikkgrunnlag og behov, både når det gjelder trase, driftsdøgn og frekvens. Regionruter og ekspressruter utgjør også en del av sekundærtilbudet. Disse kan benyttes til sentrumsrettede reiser og reiser til sentrale målpunkt fra områder i utkanten av byene.

 

Bestilling

Flexx er bestillingstrafikk med drosje eller minibuss som betjener utvalgte strekninger eller områder til fastsatte tider. Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor kan kjøretiden variere noe. Flexx kjøres kun hvis noen har bestilt på forhånd. Som hovedregel betaler fylkeskommunen kun for de avgangene som er bestilt og for den strekningen som er kjørt. Derfor kan Flexx ofte være et kostnadseffektivt kollektivtilbud. Flexx består av ulike tilbud og varianter.

 

Det er også gjort en registrering av behovet for ny/forbedret infrastruktur (leskur, sykkelparkering mv.) i forbindelse med de nye tilbudene. Dette vil følges opp og forhåpentligvis komme på plass før de nye tilbudene settes i drift fra sommeren 2018.

Linjekart og oversikt over tilbudene finnes på nettsidene til Østfold fylkeskommune på www.ostfoldfk.no

 

Artikkelen fortsetter under annonsen