Lanserer samkjøringstjenesten Chariot

Fords samkjøringstjeneste Chariot lanseres nå for første gang i Europa. Hele 14 minibusser settes inn i drift i London for å hjelpe byens reisende til lettere å komme seg rundt i storbyen.

Chariot er en viktig brikke i Fords satsing på transportdeling. Tjenesten er allerede i drift i fem storbyer i USA. Nå lanseres tilbudet globalt.

Samkjøringstjenesten er spesialtilpasset innbyggere i områder hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Chariot skal gjøre det enklere å komme seg til og fra det nærmeste kollektivknutepunktet.

Tjenesten i London startet denne uken med 4 Chariot-ruter som er tilpasset byens eksisterende kollektivtransportløsninger. De…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fords samkjøringstjeneste Chariot lanseres nå for første gang i Europa. Hele 14 minibusser settes inn i drift i London for å hjelpe byens reisende til lettere å komme seg rundt i storbyen.

Chariot er en viktig brikke i Fords satsing på transportdeling. Tjenesten er allerede i drift i fem storbyer i USA. Nå lanseres tilbudet globalt.

Samkjøringstjenesten er spesialtilpasset innbyggere i områder hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Chariot skal gjøre det enklere å komme seg til og fra det nærmeste kollektivknutepunktet.

Tjenesten i London startet denne uken med 4 Chariot-ruter som er tilpasset byens eksisterende kollektivtransportløsninger. De skal fungere som en løsning som binder dette bedre i sammen.

Skal binde sammen det eksisterende kollektivsystemet

– Selv om London allerede har et godt utbygd tilbud for kollektivtransport, kan den daglige pendlingen til og fra jobb være utfordrende for mange. Chariot er en tjeneste som skal tilby en pålitelig, trygg og rimelig transport for å dekke «hullene» i kollektivnettet, sier sjef for Ford Mobility i Europa, Sarah‑Jayne Williams.

De fire rutene som nå åpnes er lagt opp etter en grundig analyse av de urbane områdene. Rutene binder sammen områder i den engelske hovedstaden som har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene, med 6 kollektivknutepunkt: Clapham Junction, North Greenwich, Abbey Wood, Kennsington, Vauxhall og Battersea Park.

Frem til 14. februar vil pendlerne kunne benytte seg av Chariot-tjenesten gratis. Etter det vil du kunne kjøpe enkeltreiser med et månedskort for £1.60 (16 kroner) pr. reise.

14-seters minibusser med gratis Wi-Fi

Her vil inntil 6 minibusser være i drift i rushtiden. Alle de 14-seters minibussene – som nå settes i trafikk – vil også kunne benytte seg av kollektivfeltet, tilby gratis Wi-Fi, og være utstyrt med air-conditon. Alle minibussene har plass til å oppbevare håndbagasje. Flere av minibussene vil også være tilpasset rullestolbrukere.

Tjenesten styrt fra en app

Chariot er en tjeneste som er tilgjengelig via en app på mobiltelefonen. Her kan de reisende søke frem ruten som best dekker deres behov. Appen vil så fortelle deg hvor og når du kan benytte deg av samkjøringstjenesten. Passasjerer kan bestille sete, og i sanntid følge hvor minibussen befinner seg.

I tillegg til en samkjøringstjeneste undersøker også Chariot muligheten for bedriftssamarbeid og andre transportoppdrag i London. Virksomheten har allerede blitt klassifisert som en «Living Wage Employer» av The Living Wage Foundation. Dette er en frivillig ordninge som forplikter Chariot i London å betale alle sine ansatte en langt bedre timelønn enn det som er lovpålagt.

Samkjøring vil gjøre det bedre å bo i byen

Pr. i dag finnes Chariot-tjenesten i San Francisco, New York, Seattle, Columbus og Austin. Samkjøringstjenesten har potensiale til å være en av mange virkemidler for å motvirke køkjøring og dårlig luftkvalitet i storbyer verden over. Tjenesten har også et stort potensiale til å løse de udekte behovene i kollektivtilbudet som mange reisende opplever i storbyene. I alt driver Chariot 108 ruter i disse byene i dag. Målet er å utvide tjenesten både i USA og resten av verden.

– Storbyene må i dag takle stadig mer køer og en rekke miljøutfordringer. Ford hjelper dem med å løse dette, blant annet med tjenester som Chariot. Det er spesialtilpassede transporttjenester som skal dekke de siste kilometerne i begge ender av dine reiser, sier toppsjef for Ford Mobility, Marcy Klevorn.

Artikkelen fortsetter under annonsen