Utvider satsing på mobilitet

Ford Motor Company starter 2018 med to oppkjøp og en klar intensjon om å intensivere sitt arbeid med å tilby nye mobilitetsløsninger og tjenester til forbrukerne allerede i år.

– Vi mener transport, riktig lagt opp, kan gjøre våre byer til et bedre sted å bo. Ved å øke tempoet i vår utvikling av nye løsninger for mobilitet, styrker vi både vår konkurransekraft og øker den langsiktige verdien for Fords aksjonærer, sier toppsjefen for Ford Mobility, Marcy Klevorn.

I løpet av året forventer Ford å lansere nye forretningsplaner innen følgende områder:

# Transportstyringssystem: Selskapets åpne skybaserte plattform,

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ford Motor Company starter 2018 med to oppkjøp og en klar intensjon om å intensivere sitt arbeid med å tilby nye mobilitetsløsninger og tjenester til forbrukerne allerede i år.

– Vi mener transport, riktig lagt opp, kan gjøre våre byer til et bedre sted å bo. Ved å øke tempoet i vår utvikling av nye løsninger for mobilitet, styrker vi både vår konkurransekraft og øker den langsiktige verdien for Fords aksjonærer, sier toppsjefen for Ford Mobility, Marcy Klevorn.

I løpet av året forventer Ford å lansere nye forretningsplaner innen følgende områder:

# Transportstyringssystem: Selskapets åpne skybaserte plattform,Transportation Mobility Cloud, styrer informasjon fra en rekke komponenter i et større transportøkosystem. Denne vil bli utvidet til også å kunne inkludere andre bilprodusenter, leverandører, partnere og byer. Et utviklingsnettverk vil også bli bygd opp for å kunne støtte arbeidet med transportstyringssystemet.

# Flere biler som «snakker» sammen: For å kunne tilby enda flere digitale tjenester til sine kunder har også Ford’s Mobility-team satt seg som mål at alle nye biler i USA innen 2019, skal kunne «snakke» sammen. Det globale målet er at 90 % av alle nye biler i 2020 skal kunne kommunisere med hverandre.

# Transportdeling: Samkjøringstjenesten Chariot er en viktig brikke i Fords satsing på transportdeling. Tjenesten skal i år lanseres globalt. I forrige uke lanserte Ford tjenesten i den femte amerikanske byen, Colombus, i delstaten Ohio. Tjenesten er en minibusstjeneste i byen. Ford vil styre fokus fra en ordinær kollektivløsning til å inngå avtaler om transport av ansatte for store selskaper – som holder til i bysentrum.

# Syketransport: Ford Mobility vil også utvide sitt tilbud om transport innenfor helsesektoren – som ikke er transport av akutt syke pasienter.

# Flåtestyring som en tjeneste: Fords Commercial Solutions bruker data fra biler – i en bilpark – som kommuniserer sammen og leverer data til kunder for bedre flåtestyring. I løpet av 2018 vil denne tjenesten tilbys globalt.

Kjøper to teknologiselskaper

For å styrke dette taktskiftet til mer og hurtigere innovasjon innenfor mobilitet, annonserte selskapet i dag at de har blitt enig om å kjøpe opp Autonomic, et California-basert teknologiselskap som har spesialisert seg på systemer og løsninger for transportindustrien.

Fords oppkjøp vil gjøre at utviklingen av Transportation Mobility Cloud går fortere. Det samme vil være tilfelle for andre smarte mobilitetsløsninger i fremtidens transportsystem hvor alle aktørene kommuniserer med hverandre.

Ford annonserer også at de kjøper opp TransLoc. Dette er et selskap fra Nord-Carolina i USA som leverer teknologi for mikrotransportsløsninger i byen.

– Vi mener at integreringen av både teknologien og talentene i disse to selskapene med vårt Mobility-team vil gjøre oss enda flinkere og raskere til å levere hensiktsmessige transportløsninger – både for enkeltpersoner – men også for flåtekunder og hele byer, sier toppsjefen for Ford Mobility, Marcy Klevorn.

Fra organisasjonsbygging til handling

Ford Mobility vil under ledelse av Marcy Klevorn organiseres nye grupper som skal fokusere på produktene, tjenestene og forretningsmodellene.

– 2018 vil være året hvor Ford Mobility går fra organisasjonsetablering til utvikling og å kunne tilby nye produkter og tjenester. Vi er overbevist om at våre team vil lykkes med dette. Oppkjøpene av Autonomic og TransLoc vil sammen med vår nye organisasjon sørge for at vi raskere kan gå fra innovasjon til produksjon og leveranse, sier Klevorn.

Artikkelen fortsetter under annonsen