Ny ekstra bru over E6 på Årum

Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i dette området.

– Hensikten med dette prosjektet er å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, sier Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen. – Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø tilbake på E6, forteller han.
I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i dette området.

– Hensikten med dette prosjektet er å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, sier Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen. – Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø tilbake på E6, forteller han.
I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to fotgjengerunderganger. Dette er et av flere prosjekter i Bypakke Nedre Glomma som skal gjøre forholdene bedre for de som går, sykler og kjører buss.

Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar – 9. mars 2018.

Statens Vegvesen inviterer til et åpent informasjonsmøte onsdag 7. februar klokken 18.00 i Årum skolekorps sitt lokale i Kilevoldveien 34. Der vil de presentere reguleringsplanen og svare på spørsmål som publikum måtte ha nå i høringsperioden.

Si din mening


Det er nå grunneiere og andre interesserte må benytte muligheten til å gi oss tilbakemeldinger på planforslaget, oppfordrer Einar Nilsen i Vegvesenet.
Planforslaget er tilgjengelig på
Statens vegvesens prosjektside: www.vegvesen.no/Riksveg/rv111arumbru
Fredrikstad kommunes nettside: www.fredrikstad.kommune.no

Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med Fredrikstad kommune.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 9. mars 2018 til: 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2650 Lillehammer eller på e-post til 
firmapost-ost@vegvesen.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen