EU-kommisjonen vil redusere CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om fremtidige utslippsstandarder for nye tyngre kjøretøy (HDV). Formålet med høringen er å få innspill og synspunkter på mulige tiltak for å aktivt redusere CO2-utslipp fra tynge kjøretøy. Tyngre kjøretøy utgjør en betydelig kilde til klimagassutslipp i EU. I 2015 utgjorde drivstoffutslippene fra tyngre kjøretøy i overkant av fjerdedel av utslippene fra veitrafikk i EU.

Høringen er et ledd i EUs arbeid med å redusere CO2-utslipp fra nye tyngre kjøretøy, og må sees i sammenheng med regelverksforslaget om overvåking og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, som ble lagt…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om fremtidige utslippsstandarder for nye tyngre kjøretøy (HDV). Formålet med høringen er å få innspill og synspunkter på mulige tiltak for å aktivt redusere CO2-utslipp fra tynge kjøretøy. Tyngre kjøretøy utgjør en betydelig kilde til klimagassutslipp i EU. I 2015 utgjorde drivstoffutslippene fra tyngre kjøretøy i overkant av fjerdedel av utslippene fra veitrafikk i EU.

Høringen er et ledd i EUs arbeid med å redusere CO2-utslipp fra nye tyngre kjøretøy, og må sees i sammenheng med regelverksforslaget om overvåking og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, som ble lagt fram som en del av Mobilitetspakken lansert av EU-kommisjonen i mai i år. Videre må dette arbeidet sees i forlengelsen av allerede eksisterende EU-regelverk for utslippsstandarder for person- og varebiler.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å svare.

Høringen finner du på Europa-kommisjonens hjemmesider. 

Artikkelen fortsetter under annonsen