Uforutsigbart fra regjeringen

– Suksesskriteriet for det norske markedet frem til nå i møte med kunder og fabrikker har vært forutsigbarheten. Den er nå brutt. Dette vil føre til stor usikkerhet for kundene og fabrikkene, sier administrerende direktør i Harald A. Møller AS, Ulf Tore Hekneby.

Over lang tid har det vært forutsigbarhet om ordningene for elbiler i Norge, og ordningen har lagt grunnlag for et gunstig konkurranseforhold for elbilen opp mot bilene som krever fossilt brensel. Harald A. Møller AS reagerer på tidspunktet regjeringen sår usikkerhet om fremtiden.

– Selv om avgiften kun slår inn på de store elbilene vil…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Suksesskriteriet for det norske markedet frem til nå i møte med kunder og fabrikker har vært forutsigbarheten. Den er nå brutt. Dette vil føre til stor usikkerhet for kundene og fabrikkene, sier administrerende direktør i Harald A. Møller AS, Ulf Tore Hekneby.

Over lang tid har det vært forutsigbarhet om ordningene for elbiler i Norge, og ordningen har lagt grunnlag for et gunstig konkurranseforhold for elbilen opp mot bilene som krever fossilt brensel. Harald A. Møller AS reagerer på tidspunktet regjeringen sår usikkerhet om fremtiden.

– Selv om avgiften kun slår inn på de store elbilene vil usikkerheten råde om hva som skjer ved neste korsvei. Sammen med fjerning av ordningen for firmabilbeskatningen for elbiler vil det stilles spørsmålstegn også ved de andre incentivene rundt elbiler. Dette vil bremse fremveksten av elbiler og troen på at dette er fremtiden, sier Hekneby.

– Det er uheldig at ordningen med firmabilbeskatningen forsvinner, siden denne har bidratt til at bedrifter har satset på elbiler for sine medarbeidere, og firmabilbrukerne har hatt en fordel av å velge miljøvennlige elbiler. Det er særlig fra nå av med flere elbiler med lang rekkevidde at ordningen kunne bidratt til et stort skifte i andelen elbiler som firmabiler, sier Hekneby.

– Dette sender et signal til produsentene at selv foregangslandet Norge ikke nødvendigvis kan regnes med for fremtiden når det kommer til elbiler, og svekker mulighetene for å nå politikernes ambisjoner for 2025. Norge har verdens mest vellykkede elbilpolitikk og nå må ikke denne politikken ødelegges, sier Hekneby.

Positivt for de ladbare hybridene

Det er positivt at regjeringen ønsker å beholde fordelene for de ladbare hybridene. Dette gjør det mulig å ha gode alternativer for kundene i en mellomfase, og særlig frem mot 2020, da bredden av elbiler i ulike segmenter blir større.

Elbiler for hele landet

I Energimeldingen fra 2016 og Nasjonal Transportplan fra våren 2017 slår et flertall på Stortinget, med regjeringspartiene inkludert, fast at ambisjonen for nysalg av personbiler og varebiler fra 2025 består av lavutslipp – og nullutslippsbiler.

– Dette har vi sett på som klare ambisjoner fra norske politikere og et standpunkt som man har merket seg fra bilprodusentens side. Skal dette gjennomføres er det avgjørende at det fases inn biler med bedre batterikapasitet og lengre kjørelengde, en bil som fungerer i familielivet og over hele landet. Slike ambisjoner henger ikke sammen med dagens forslag fra regjeringen, sier Hekneby.

– Hvordan dette vil slå inn på nyttekjøretøy blir viktig å få klarhet i. Det er et område som vil ha mye å si for miljøet, klima og kvaliteten i spesielt byene, og et helt sentralt segment for å nå ambisjonene for 2025, påpeker Hekneby.

Artikkelen fortsetter under annonsen