Oslo kommune baner vei for elbilskiftet

Norsk elbilforening mener Oslo-byrådet viser at de tar tak i de store utfordringene med å skaffe ladetilgang til alle elbilene, selv om det realistiske behovet vil være det dobbelte av det som ligger inne i 2018-budsjettet. Helheten er imidlertid godt nytt for Oslos elbilister, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Oslo kommune trapper opp investeringene sine i ladeinfrastruktur, og bygger 600 nye offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Byrådet legger også inn 20 nye lademillioner til tilskuddsordningen for borettslag, som har vist seg å være en svært vellykket ordning.

– Vi opplever stor frustrasjon fra elbilister som ikke får ladet hjemme. Vi…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk elbilforening mener Oslo-byrådet viser at de tar tak i de store utfordringene med å skaffe ladetilgang til alle elbilene, selv om det realistiske behovet vil være det dobbelte av det som ligger inne i 2018-budsjettet. Helheten er imidlertid godt nytt for Oslos elbilister, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Oslo kommune trapper opp investeringene sine i ladeinfrastruktur, og bygger 600 nye offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Byrådet legger også inn 20 nye lademillioner til tilskuddsordningen for borettslag, som har vist seg å være en svært vellykket ordning.

– Vi opplever stor frustrasjon fra elbilister som ikke får ladet hjemme. Vi er kjent med at folk har blitt nødt til å selge elbilen sin, fordi tilgangen på lading er fraværende, sier Bu.

Over halvparten er ladbare

Septembersalget varsler således en ny fase i utviklingen, med en andel av nysalget i Oslo på nesten 40 prosent. I tillegg utgjør de ladbare hybridene hele 20 prosent. Sannsynligheten er stor for at det vil fortsette å stige voldsomt med innføringen av de nye bomavgiftene for bensin- og dieselbiler fra oktober.

– Kommunen «ber» innbyggerne om å velge elbil og da hviler det et stort ansvar på å levere lading til de som har fulgt oppfordringen. Det er ikke tvil om at elbilpolitikken i Oslo virker, og at konsekvensen er en ketsjup-effekt som politikerne må være forberedt på. Med nye modeller, lengre rekkevidde og innfasing av økte bomsatser, vil salgstallene gå gjennom taket, tror Christina Bu.

Norsk elbilforening mener det er svært viktig at kommunen delfinansierer og tilrettelegger for private investeringer i ladeinfrastruktur, da dette er nødvendig for å få på plass et velfungerende marked med levedyktige private tjenesteleverandører.

Ladeklare borettslag

– Oslo viser vei med støtteordninger for borettslagene. Dette er en svært vellykket ordning fordi den virker utløsende. Folk får en dytt i ryggen og tør å gå i gang med egne investeringer.

I dag er det cirka 22.500 elbiler i Oslo som trenger jevnlig tilgang til lading for å kjøre utslippsfritt. Et forsiktig anslag tilsier at tallet vil overstige 40.000 i 2020, men nye salgstall viser allerede nå at prognosen sannsynligvis er alt for beskjeden.

– Det viktigste nå er at utbyggingen av tilgjengelig lading holder tritt med den voldsomme veksten i antall elbiler, sier Bu.

Må doble antallet ladere

Med utgangspunkt i EUs anbefalinger, som sier vi skal ha ett normalladepunkt per ti elbiler, vet vi at det må bygges minst 1000 nye normalladepunkter i Oslo hvert år. Baserer vi oss på salgstallene må vi sannsynligvis ha på plass det dobbelte av det kommunen har foreslått i 2018-budsjettet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen vil likevel gi Oslo-politikerne honnør for at de trapper opp innsatsen for å klare å gjennomføre det store elbil-skiftet.

Med byrådets budsjettforslag, vil Oslo ha 1500 offentlig tilgjengelige normalladepunkter og 524 semihurtigladere, i løpet av 2018.

– Det er en god start, men det holder ikke på sikt, for det som kommer til å bli en historisk omlegging for veitransporten i byen, sier Bu.

– Det er også forbilledlig at kommunen samarbeider med kommersielle aktører for å bygge ut flere hurtigladere. Det offentlige kan ikke finansiere all ladeinfrastruktur alene, og vi er avhengige av at det vokser fram et kommersielt marked som sørger for volum og utbredelse av ladetilbud i hele landet, avslutter Bu.

Artikkelen fortsetter under annonsen