Hver fjerde unge bilfører har sovnet bak rattet

I en undersøkelse svarer nesten én av fire norske bilførere mellom 18 og 29 år at de har sovnet bak rattet.

Undersøkelsen som ble gjort av InFact på vegne av Continental viser at urovekkende mange unge bilførere har sovnet bak rattet. Flere enn 23 prosent av de spurte i alderen 18-29 år svarte ja på spørsmålet om de noen gang har sovnet bak rattet.

– Det er urovekkende høye tall! Vi vet at trøtte bilførere utgjør en stor risiko på veiene, og det å sovne bak rattet kan veldig fort føre til alvorlige ulykker, sier marketingansvarlig i Continental,…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I en undersøkelse svarer nesten én av fire norske bilførere mellom 18 og 29 år at de har sovnet bak rattet.

Undersøkelsen som ble gjort av InFact på vegne av Continental viser at urovekkende mange unge bilførere har sovnet bak rattet. Flere enn 23 prosent av de spurte i alderen 18-29 år svarte ja på spørsmålet om de noen gang har sovnet bak rattet.

– Det er urovekkende høye tall! Vi vet at trøtte bilførere utgjør en stor risiko på veiene, og det å sovne bak rattet kan veldig fort føre til alvorlige ulykker, sier marketingansvarlig i Continental, Hege Eike Lie.

Forskjellen på aldersgruppene var også stor, for mens hver fjerde unge bilfører sier de har sovnet bak rattet, svarer kun én av ti i aldersgruppen 45-64 år det samme.

Det er også klare kjønnsforskjeller når det gjelder den farlige praksisen. Blant alle mennene som svarte på undersøkelsen, var det drøyt 21 prosent som svarte at de har sovnet bak rattet tidligere. Det tilsvarende tallet for kvinnene i undersøkelsen var bare snaut seks prosent.

– Hvorfor det er så store forskjeller på kjønnene er jo vanskelig å si, men i mange familier er det fortsatt mannen som står for mye av kjøringen – særlig når det er snakk om lange etapper, sier Eike Lie.

De siste årene har det vært et sterkere fokus på trøtte bilførere – både i form av holdningskampanjer og veiutforming. Man blir nå oppfordret til å stoppe for å ta en lur når trettheten melder seg, og stadig flere veier har fått rumlestriper som vekker en eventuell sovende sjåfør. Stadig flere biler har også fått assistentsystemer som registrerer når sjåføren blir trøtt og oppfordrer til en pause.

– Disse virkemidlene kan fungere godt, men det forutsetter at sjåføren faktisk tar til seg advarslene. I årene som kommer vil vi sannsynligvis se enda større fremskritt også på dette punktet – blant annet med biler som kjører inn til siden og stopper av seg selv dersom sjåføren skulle sovne, sier Eike Lie.

Continental utvikler en lang rekke assistentsystemer som brukes av bilprodusenter over hele verden. Deres uttalte mål er en trafikk uten dødsfall, skader og ulykker: Vision Zero. For å nå den, mener Eike Lie man er avhengige av å satse på ny teknologi.

– Mennesker er dessverre feilbarlige, og det er umulig å gardere seg mot alle feil en sjåfør kan gjøre. Derfor utvikler vi systemer som kan redde en sjåfør som gjør feil, og i løpet av de neste 10-15 årene vil vi se eksempler på biler som kjører helt av seg selv, avslutter hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen